Брой 81 (591), 30-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Общо събрание на Асоциацията на балканските търговски палати в Атина

В Атина се проведе Общо събрание на Асоциацията на балканските търговски палати (АВС). По силата на ротационното председателство на организацията председателят на Съвета на гръцките търговско-промишлени палати Константинос Михалос откри форума. На срещата присъства гл. секретар на Министерството на туризма на Гърция Анастасиос Лиаскос. Председатели и представители на търговските палати на Албания, Босна и Херцеговина, България, Кипър, Македония, Сърбия, Румъния, Турция и Черна гора взеха участие в събитието. БТПП бе представена от главния секретар Васил Тодоров.

Първото за тази година общо събрание на АВС се фокусира върху регионалните възможности за сътрудничество в сферата на туризма. Участниците споделиха идеи за разработване на нови туристически продукти - иновативни, общи, алтернативни.

От страна на България презентация за винения туризъм на Балканите направи Галина Нифору, председател на Българската асоциация на износителите на вино и директор на Балканския международен винен форум. Вече няколко години у нас се организира Балкански винен фестивал, като тази година той ще се проведе в периода 6 - 9 юни, в София.

Общото събрание приключи с обобщаване на най-важните тенденции в развитието на туристическия бранш. Презентациите от страна палатите наложиха извода за значимостта на отрасъла при формирането на БВП на балканските държави. Подкрепата от страна на правителствата и политическата стабилност също бяха посочени като важни фактори за развитието на туризма.

Палатите от АВС се ангажираха да съдействат за промотиране на съществуващите туристически продукти на пазара и да подпомагат туристическите фирми при изготвянето на нови пакети от услуги, включващи възможности за посещаване на различни обекти в съседни държави.

---------------------------------------------------------------------
Асоциацията на Балканските палати – АВС, е учредена по инициатива на БТПП през 1994 г. Членовете на АВС са търговските палати на Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Кипър, Македония, Румъния, Сърбия, Черна гора, Турция. Асоциацията защитава интересите на над 2 млн. фирми от балканските страни.
Членовете на Асоциацията осъществяват сътрудничество в следните области: 

  • съдействие за либерализация на търговията на Балканите;
  • конкретни предложения до правителствата на страните от региона относно облекчаване на съществуващите административни и не тарифни ограничения и други процедури, свързани с реализирането на търговски сделки и плащания между страните
  • подпомагане двустранните и многостранните връзки между фирмите от региона.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Общо събрание на Асоциацията на балканските търговски палати в Атина
Възможностите и перспективите пред туризма на Балканите - във фокуса на форума Още
Среща с председателя на Комисията за защита на конкуренцията
Обсъдено бе нерегламентираното използване на баркодове като форма на нелоялна конкуренция Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Разград бе даден старт на проект в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево
Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара Разград е партньор по проекта Още
НАЦИОНАЛEН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Ще бъдат създадени 2 работни групи за промени на трудовото законодателство
Колективното трудово договаряне и въпросите, свързани с електронната трудова книжка, ще се разглеждат от работните групи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
БИЗНЕС СРЕДА
Анкета на Германо-българската индустриално-търговска камара „Бизнес средата в България ”
Въпреки някои неблагоприятни фактори на бизнес средата в България търговският обмен с Германия отбелязва рекорд след рекорд Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март е с 0.2% под равнището от предходния месец
Нарастване е отчетено при производството на химични продукти и превозни средства Още
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Българската банка за развитие и Китайската Ексимбанк подписаха в Пекин Споразумение за сътрудничество
Обсъдени са конкретни финансови инструменти, които ще бъдат предоставени за преференциално кредитиране на инфраструктурни и транспортни проекти Още
България се споразумя със САЩ за прилагане на FATCA
Споразумението засяга основно четири типа финансови институции в България – банки, животозастрахователни компании, инвестиционни посредници и колективните инвестиционни схеми Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
23 млн. евро от ЕС за рекламиране на селскостопански продукти в Европейския съюз и в други страни
За целта са одобрени 20 програми - 12 са ориентирани към вътрешния пазар и 8 – към трети страни Още