Брой 81 (591), 30-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с председателя на Комисията за защита на конкуренцията

Въпроси, свързани с нелоялната конкуренция бяха обсъдени на среща между председателя на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Петко Николов и председателя на БТПП Цветан Симеонов, придружен от експерти от Съвет GS1 България към Палатата. Основен акцент в разговора беше използването на нелегитимни баркодове за маркиране на стоки в търговията на дребно. 

От страна на КЗК беше потвърдена готовността за сътрудничество за ограничаване на нелоялните практики при използването на международните стандарти GS1 в страната, за да бъдат защитени интересите на фирмите. По думите на Петко Николов, дори и към момента да липсва специална нормативна уредба по този въпрос, Комисията може да окаже правна защита на фирмите, чиито интереси са нарушени, като квалифицира нелегитимното използване на баркодове като нарушение в някои от съставите на сега действащите нормативни текстове.

На срещата БТПП и КЗК потвърдиха намерение подписаният договор за сътрудничество да бъде  продължен.

В качеството си на нестопанска организация, представляваща интересите на широк кръг фирми и разполагаща с ресурс за провеждане на изследвания и анализи, БТПП заяви готовност да извършва проучвания сред фирмите по теми, представляващи интерес на КЗК.

НОВИНИ ОТ БТПП
Общо събрание на Асоциацията на балканските търговски палати в Атина
Възможностите и перспективите пред туризма на Балканите - във фокуса на форума Още
Среща с председателя на Комисията за защита на конкуренцията
Обсъдено бе нерегламентираното използване на баркодове като форма на нелоялна конкуренция Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Разград бе даден старт на проект в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево
Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара Разград е партньор по проекта Още
НАЦИОНАЛEН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Ще бъдат създадени 2 работни групи за промени на трудовото законодателство
Колективното трудово договаряне и въпросите, свързани с електронната трудова книжка, ще се разглеждат от работните групи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
БИЗНЕС СРЕДА
Анкета на Германо-българската индустриално-търговска камара „Бизнес средата в България ”
Въпреки някои неблагоприятни фактори на бизнес средата в България търговският обмен с Германия отбелязва рекорд след рекорд Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март е с 0.2% под равнището от предходния месец
Нарастване е отчетено при производството на химични продукти и превозни средства Още
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Българската банка за развитие и Китайската Ексимбанк подписаха в Пекин Споразумение за сътрудничество
Обсъдени са конкретни финансови инструменти, които ще бъдат предоставени за преференциално кредитиране на инфраструктурни и транспортни проекти Още
България се споразумя със САЩ за прилагане на FATCA
Споразумението засяга основно четири типа финансови институции в България – банки, животозастрахователни компании, инвестиционни посредници и колективните инвестиционни схеми Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
23 млн. евро от ЕС за рекламиране на селскостопански продукти в Европейския съюз и в други страни
За целта са одобрени 20 програми - 12 са ориентирани към вътрешния пазар и 8 – към трети страни Още