Брой 81 (591), 30-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

България се споразумя със САЩ за прилагане на FATCA


Националната агенция за приходите и Департаментът по финанси на САЩ постигнаха договореност относно текстовете на Споразумение между двете държави за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждане в действие на FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). В тази връзка България е включена в списъка на държавите, които САЩ третира като имащи действащо FATCA споразумение.

FATCA е американско законодателство, което създава задължения за всички чуждестранни финансови институции да предоставят информация на американските данъчни служби (IRS) относно поддържаните от тях финансови сметки на американски данъкоплатци или на чуждестранни дружества, които са контролирани от американски данъкоплатци. Чуждестранните финансовите институции, които не вземат участие във FATCA, ще бъдат облагани с 30% данък при източника в САЩ, което ще затрудни изключително оперирането им на американските пазари.

Едно от основните задължения на участващите финансовите институции е да се регистрират и получат специален идентификационен номер (GIIN). Регистрацията може да бъде извършена изцяло в Интернет, чрез сигурна, уеб-базирана система, поддържана от IRS. Адресът за регистрация е: www.irs.gov/fatca-registration

Срокът за регистрация на финансовите институции, установени в държави, сключили Модел 1 споразумение, сред които е и България, е удължен до 01.01.2015 г. Преди тази дата финансовите институции не са задължени да посочват GIIN и няма да бъдат облагани с 30% данък при източника в САЩ, а е необходимо единствено да реферират към сключеното Споразумение. IRS ще публикува първия списък с участващи финансови институции до 02.06.2014 и ще обновява тази информация ежемесечно. За да се осигури включването в първия списък, финансовите институции трябва да се регистрират до 05.05.2014 г. Въпреки удължените срокове, НАП препоръчва на българските финансови институции да извършат необходимата регистрация възможно най-скоро.

Споразумението засяга основно четири типа финансови институции в България – банки, животозастрахователни компании, инвестиционни посредници и колективните инвестиционни схеми и управляващите ги дружества. В това число влизат както българските финансови институции, така и клоновете на чуждестранни финансови институции, установени в България.

При необходимост от помощ или допълнителна информация във връзка с регистрацията на финансовите институции, може да се обърнете към: Иван Антонов – главен юрисконсулт в  ЦУ на НАП, дирекция СИДДО, тел.: 02/9859-3207 или на е–mail: i.antonov@nra.bg

Публикация, свързана с темата  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Общо събрание на Асоциацията на балканските търговски палати в Атина
Възможностите и перспективите пред туризма на Балканите - във фокуса на форума Още
Среща с председателя на Комисията за защита на конкуренцията
Обсъдено бе нерегламентираното използване на баркодове като форма на нелоялна конкуренция Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Разград бе даден старт на проект в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево
Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара Разград е партньор по проекта Още
НАЦИОНАЛEН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Ще бъдат създадени 2 работни групи за промени на трудовото законодателство
Колективното трудово договаряне и въпросите, свързани с електронната трудова книжка, ще се разглеждат от работните групи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
БИЗНЕС СРЕДА
Анкета на Германо-българската индустриално-търговска камара „Бизнес средата в България ”
Въпреки някои неблагоприятни фактори на бизнес средата в България търговският обмен с Германия отбелязва рекорд след рекорд Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март е с 0.2% под равнището от предходния месец
Нарастване е отчетено при производството на химични продукти и превозни средства Още
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Българската банка за развитие и Китайската Ексимбанк подписаха в Пекин Споразумение за сътрудничество
Обсъдени са конкретни финансови инструменти, които ще бъдат предоставени за преференциално кредитиране на инфраструктурни и транспортни проекти Още
България се споразумя със САЩ за прилагане на FATCA
Споразумението засяга основно четири типа финансови институции в България – банки, животозастрахователни компании, инвестиционни посредници и колективните инвестиционни схеми Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
23 млн. евро от ЕС за рекламиране на селскостопански продукти в Европейския съюз и в други страни
За целта са одобрени 20 програми - 12 са ориентирани към вътрешния пазар и 8 – към трети страни Още