Брой 81 (591), 30-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март е с 0.2% под равнището от предходния месец


Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март е с 0,2% под равнището от предходния месец. Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост – с 2,2%, и в преработващата промишленост – с 0,2%. При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ пък е отчетено увеличение с 0.2%. Това сочат публикуваните днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

В преработващата промишленост намаление на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - с 4.3%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 0.5%, а нарастване е отчетено при производството на химични продукти - с 1.9%, и при производството на превозни средства, без автомобили - с 1.0%.

На годишна база нивото на показателя през март 2014 г. спада с 1,6%. Цените намаляват в добивната промишленост - с 10.8%, в преработващата промишленост - с 1.1%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.3%.

Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо март 2013 г. е отчетено при производството на основни метали - с 9.3%, при производството на хранителни продукти - с 5.1%, и при производството на химични продукти - с 4.7%.

Увеличение на цените на годишна база се наблюдава при производството на тютюневи изделия - със 7.5%, при обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 5.4%, и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 5.3%.

Подробна информация  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Общо събрание на Асоциацията на балканските търговски палати в Атина
Възможностите и перспективите пред туризма на Балканите - във фокуса на форума Още
Среща с председателя на Комисията за защита на конкуренцията
Обсъдено бе нерегламентираното използване на баркодове като форма на нелоялна конкуренция Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Разград бе даден старт на проект в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево
Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара Разград е партньор по проекта Още
НАЦИОНАЛEН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Ще бъдат създадени 2 работни групи за промени на трудовото законодателство
Колективното трудово договаряне и въпросите, свързани с електронната трудова книжка, ще се разглеждат от работните групи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
БИЗНЕС СРЕДА
Анкета на Германо-българската индустриално-търговска камара „Бизнес средата в България ”
Въпреки някои неблагоприятни фактори на бизнес средата в България търговският обмен с Германия отбелязва рекорд след рекорд Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март е с 0.2% под равнището от предходния месец
Нарастване е отчетено при производството на химични продукти и превозни средства Още
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Българската банка за развитие и Китайската Ексимбанк подписаха в Пекин Споразумение за сътрудничество
Обсъдени са конкретни финансови инструменти, които ще бъдат предоставени за преференциално кредитиране на инфраструктурни и транспортни проекти Още
България се споразумя със САЩ за прилагане на FATCA
Споразумението засяга основно четири типа финансови институции в България – банки, животозастрахователни компании, инвестиционни посредници и колективните инвестиционни схеми Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
23 млн. евро от ЕС за рекламиране на селскостопански продукти в Европейския съюз и в други страни
За целта са одобрени 20 програми - 12 са ориентирани към вътрешния пазар и 8 – към трети страни Още