Брой 81 (591), 30-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Нови членове на Палатата

Наименование

Дейност

Преки членове

ИНТЕРЛЕКС КОНСУЛТ ООД

Консултантска дейност, посредничество, представителство

КОЛИС ЛЕНД ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД

Разработване и реализация на инвестиционни проекти; придобиване на собственост на терени и сгради за реализация на инвестиционни проекти; консултации и изготвяне на проекти

Асоциирани членове

ГЕРБ ООД

 Ремонт и сервиз на всички видове битова и професионална техника; ремонт и сервиз на всички видове битова и професионална техника

ЗММ-АСЕНОВГРАД ООД

Производство на шлифовъчни машини; ремонт на всички видове металорежещи машини, сервизна дейност

КОЛИС ЛЕНД ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД

Разработване и реализация на инвестиционни проекти; придобиване на собственост на терени и сгради за реализация на инвестиционни проекти; консултации и изготвяне на проекти

ЛИБЕРА ТРЕЙНИНГ ЦЕНТЪР ЕООД

Обучение; терапия

НАРЕШ ЕНТЪРПРАЙЗЕС ООД

Операции с недвижими имоти;  внос-износ на промишлени стоки

ПСС БЪЛГАРИЯ ООД

Проектиране

СОФИЯ МЮЗИК ЕООД

Организиране на музикални спектакли - импресарска дейност

Допълнителна информация - както за новите, така и за всички членове
на БТПП, може да намерите на Интернет сайта на Палатата www.bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Общо събрание на Асоциацията на балканските търговски палати в Атина
Възможностите и перспективите пред туризма на Балканите - във фокуса на форума Още
Среща с председателя на Комисията за защита на конкуренцията
Обсъдено бе нерегламентираното използване на баркодове като форма на нелоялна конкуренция Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Разград бе даден старт на проект в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево
Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара Разград е партньор по проекта Още
НАЦИОНАЛEН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Ще бъдат създадени 2 работни групи за промени на трудовото законодателство
Колективното трудово договаряне и въпросите, свързани с електронната трудова книжка, ще се разглеждат от работните групи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
БИЗНЕС СРЕДА
Анкета на Германо-българската индустриално-търговска камара „Бизнес средата в България ”
Въпреки някои неблагоприятни фактори на бизнес средата в България търговският обмен с Германия отбелязва рекорд след рекорд Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март е с 0.2% под равнището от предходния месец
Нарастване е отчетено при производството на химични продукти и превозни средства Още
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Българската банка за развитие и Китайската Ексимбанк подписаха в Пекин Споразумение за сътрудничество
Обсъдени са конкретни финансови инструменти, които ще бъдат предоставени за преференциално кредитиране на инфраструктурни и транспортни проекти Още
България се споразумя със САЩ за прилагане на FATCA
Споразумението засяга основно четири типа финансови институции в България – банки, животозастрахователни компании, инвестиционни посредници и колективните инвестиционни схеми Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
23 млн. евро от ЕС за рекламиране на селскостопански продукти в Европейския съюз и в други страни
За целта са одобрени 20 програми - 12 са ориентирани към вътрешния пазар и 8 – към трети страни Още