Брой 81 (591), 30-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Българската банка за развитие и Китайската Ексимбанк подписаха в Пекин Споразумение за сътрудничество


В рамките на посещението на българската делегация в Китай, водена от заместник-министъра на икономиката и енергетиката Красин Димитров, бе подписано Споразумение за сътрудничество между Китайската Ексимбанк и Българската банка за развитие, целта на което е насърчаване на инвестициите за китайски и български предприятия.

Споразумението ще формулира широка рамка на сътрудничество между българската и китайската финансови институции, което беше определено единодушно от двете страни като добро начало за ефективно партньорство. Нещо повече, то ще стимулира подкрепата и насърчаването на инвестициите в двете страни – Китай и България.

Това споразумение ще допринесе за привличане на китайски инвестиции в България и ще даде възможност за осъществяване на бъдещи съвместни проекти в сектори, важни за България и с потенциал за развитие, като електрониката, машиностроенето, земеделието, хранително-преработвателната промишленост, автомобилостроенето, заяви заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров при подписването на споразумението в централата на Ексимбанк.

На срещата бяха обсъдени и конкретни финансови инструменти,  които ще бъдат предоставени за преференциално кредитиране на инфраструктурни и транспортни проекти, начини за участие на българската страна в програмата от 10 млрд. щатски долара,  предвидена за инвестиции в страните от Централна и Източна Европа във формат 16+, както и отделна схема за финансиране на приоритетни проекти за двете страни. Обсъдена е  и специална форма за финансиране на малки и средни предприятия, в която Китайската Ексимбанк да предоставя ресурс на Българската банка за развитие, без да начислява печалба.

Китайската Ексимбанк, със седалище в Пекин, е основана през 1994 г. Тя е собственост на китайското правителство и е под директното ръководство на Държавния съвет. Нейната основна цел е подкрепа на търговската дейност

НОВИНИ ОТ БТПП
Общо събрание на Асоциацията на балканските търговски палати в Атина
Възможностите и перспективите пред туризма на Балканите - във фокуса на форума Още
Среща с председателя на Комисията за защита на конкуренцията
Обсъдено бе нерегламентираното използване на баркодове като форма на нелоялна конкуренция Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Разград бе даден старт на проект в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево
Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара Разград е партньор по проекта Още
НАЦИОНАЛEН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Ще бъдат създадени 2 работни групи за промени на трудовото законодателство
Колективното трудово договаряне и въпросите, свързани с електронната трудова книжка, ще се разглеждат от работните групи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
БИЗНЕС СРЕДА
Анкета на Германо-българската индустриално-търговска камара „Бизнес средата в България ”
Въпреки някои неблагоприятни фактори на бизнес средата в България търговският обмен с Германия отбелязва рекорд след рекорд Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март е с 0.2% под равнището от предходния месец
Нарастване е отчетено при производството на химични продукти и превозни средства Още
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Българската банка за развитие и Китайската Ексимбанк подписаха в Пекин Споразумение за сътрудничество
Обсъдени са конкретни финансови инструменти, които ще бъдат предоставени за преференциално кредитиране на инфраструктурни и транспортни проекти Още
България се споразумя със САЩ за прилагане на FATCA
Споразумението засяга основно четири типа финансови институции в България – банки, животозастрахователни компании, инвестиционни посредници и колективните инвестиционни схеми Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
23 млн. евро от ЕС за рекламиране на селскостопански продукти в Европейския съюз и в други страни
За целта са одобрени 20 програми - 12 са ориентирани към вътрешния пазар и 8 – към трети страни Още