Назад

Анкета на ЕВРОПАЛАТИ относно „Бързите решения за ДДС“


Асоциацията на Европейските търговски палати / ЕВРОПАЛАТИ/ подготви въпросник относно функционирането на европейската система за ДДС за трансгранична търговия между предприемачите в различните държави-членки на ЕС  във връзка с 4-те регламента, известни като Бързите решения за ДДС“, които включват:

  • мярката за опростяване, приложима към споразуменията за отложено складиране на стоки;
  • правилата, приложими за определяне на вътрешноевропейския транспорт при верижните трансакции;
  • включването на идентификационния номер по ДДС на лицето, придобиващо стоките, в системата VIES като съществено условие за прилагане на освобождаването от ДДС при доставки на стоки в рамките на ЕС;
  •  унифициране на правилата, приложими за доказване на транспорт при доставки на стоки в рамките на ЕС.

Целта на въпросника е да събере мненията на собствениците на фирми и данъчни експерти в компаниите, за да се идентифицират предизвикателствата и да се посочат решения, които ще подкрепят представителите на ЕВРОПАЛАТИ при изготвянето на доклад с препоръки към Европейската комисия. Идеята е да се направи оценка на резултатите от приетите „Бързи решения за ДДС“, влезли в сила от 1 януари 2020г.

Въпросникът отнема не повече от 15 минути за попълване и е отворен  до 4 февруари 2022 г.