Назад

Tърговска мисия с посещение на Международно специализирано изложение за парфюмерия и козметика CosmoProf Worldwide Bologna


В периода 27.04.-02.05.2022 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с посещение на Международно специализирано изложение парфюмерия и козметика CosmoProf Worldwide Bologna, гр. Болоня, Италия.

Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия, производители на бяла и цветна козметика, парфюмерия, етерични масла, както и на машини и съоръжения за козметичната индустрия.

Програмата на търговската мисия предвижда представителите на българските МСП да посетят едно от водещите събития в областта на професионалната козметика, да участват в двустранни срещи, семинари и кръгли маси с представените на изложението чуждестранни фирми, както и да вземат участие в различните зали със специализирана насока – CosmoPack, Cosmo Perfumery&Cosmetics, Cosmo Hair&Nail&BeautySalon.

CosmoProf Worldwide Bologna е международно специализирано изложение за парфюмерия и козметика, в което участие традиционно взимат над 2 700 водещи компании от 69 държави. В периода 27 април до 02 май 2022 г. ще се проведе 53-то издание на изложението, което е едно от най-старите и големи събития за сектора.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема разходите, свързани с осигуряването на превоз (самолет, влак, автобус); трансфери и вътрешен транспорт; хотелско настаняване за един представител на предприятие; наем зали за организирането на двустранни срещи, техническо оборудване, кетърингови и преводачески услуги; разходи за входни такси за посещение на нетуъркинг събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на мисията.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат разходите за дневни, медицинска застраховка и други от личен характер, свързани с командироването и пребиваването на определения от тях представител.

Пълна информация за условията за участие и необходими документи ТУК

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 18 февруари 2022 г. вкл. до 17.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 2-4 или по електронен път, подписани с електронен подпис на www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието, в срок до 24:00 часа на 18 февруари 2022 г. 

За допълнителна информация: Светла Запрянова, тел: 02/ 940 79 75 или Ася Андреева, тел: 02/ 940 79 89.