Назад

ВиК дружествата получават допълнителна компенсация заради високите цени на електроенергията


ВиК секторът ще получи допълнителна компенсация в размер на 61 млн. лв. заради високите цени на електроенергията. Това обявиха министър-председателят Кирил Петков и министърът на енергетиката Александър Николов на съвместен брифинг след заседанието на правителството вчера, 31 януари, на което бе одобрена програма за компенсиране на небитови крайни клиенти, касаеща ВиК операторите.

Решението произтича от необходимостта да бъде предоставена спешно пълна компенсация на дружествата от отрасъл ВиК за 2021 г. в допълнение на вече получената такава, касаеща всички небитови потребители. Мярката се налага, за да бъде допълнен формирания недостиг в паричните потоци и финансовия резултат на дружествата, произтичащ от разликата между фактическите разходи за електрическа енергия и много по-ниските такива, включени в цените на регулираните ВиК услуги на тези предприятия. Очаква се по този начин да бъде стабилизирано финансовото състояние на дружествата, да бъдат погасени просрочените им задължения за електроенергия и да бъде гарантиран непрекъснат достъп до ВиК услуги на всички потребители.

Подпомагането на ВиК операторите ще се извърши въз основа на индивидуални договори между МРРБ и съответното дружество. Компенсациите ще бъдат изплатени до 31 март 2022 г.

Фактурите за електроенергия, които ще получи бизнесът през м. февруари, ще бъдат за значително по-ниски суми, поясни министър Николов. Причината е, че в тях ще бъдат включени компенсациите както за м. декември, така и за м. януари.

Наред с това предстои да бъде създадена междуведомствена работна група, която да обсъди евентуалната необходимост за подпомагане на общините и техните структури – училища, болници, детски градини, заради високите енергийни разходи.

Една от задачите на работната група ще бъде да изследва възможността структурите на местната власт да закупуват електроенергия по дългосрочни договори на свободния пазар с обща поръчка, поясни министър Николов.

От неговите думи стана ясно още, че правителството работи активно и върху възможността за ускоряване на битовата газификация. Разглеждаме финансови инструменти, които да позволяват дълго отложено плащане на направените инвестиции, така че домакинствата да не бъдат натоварвани допълнително, изтъкна министър Николов.