Назад

Нови инструменти за изкуствен интелект

Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) представят на вниманието на всички заинтересовани потребители уебинар на тема: Нови инструменти за изкуствен интелект на СЕСИС, даващи възможност за обслужване на клиентикойто ще се излъчи на живо на 15 февруари 2022 г. от 11:00 до 12:00 ч.

Разработването на усъвършенствани услуги, ориентирани към потребителите, е част от дигиталната трансформация на СЕСИС. Инструментите, задвижвани от изкуствен интелект, ще увеличат максимално предвидимостта, ефективността и удовлетвореността на заинтересованите страни, като предлагат контекстуализирана информация, която да ги насочва. Това ще намали, доколкото е възможно, риска от отказ на регистрация поради нередовност в заявление, от възражения или искания за заличаване или отмяна.

На този уебинар може да се запознаете:

  • Как СЕСИС прилага изкуствения интелект
  • Как изкуственият интелект се прилага в сферата на интелектуалната собственост
  • Какво е постигнато до момента и какво предстои в близко бъдеще

Безплатна регистрация на следния линк: https://euipo.blumm.it/event/ar/1/webinar-20220215-1000