Назад

Над 6 млн. евро за съвместни проекти между страните по поречието на Дунав с Украйна и Молдова


България и още осем държави по поречието на Дунав ще разработват съвместни проекти с Украйна и Молдова. За първи път страните ще имат достъп до над 6 млн. евро от Европейския инструмент за съседство (ЕИС) на Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“. В България тя се координира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

За страните членки на ЕС, които са в обхвата на програма „Дунав“, е предвиден бюджет от 1,4 млн. евро. За Украйна от ЕИС са предвидени средства в размер на 2,48 млн. евро, а за Молдова  - 2,33 млн. евро.

Всеки проект може да се финансира с до 230 000 евро, като условието е проектите да приключат до 30 юни 2023  г.

Водещият партньор в съвместните проекти трябва да е държава от териториалния обхват на програма „Дунав“ : Австрия, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Румъния, Словакия и Словения.

Целта на европейския инструмент е да засили сътрудничеството на държавите по поречието на Дунав и да насърчи украинските и молдовските институции да разработват транснационални проекти, които се подкрепят от  програма „Дунав“ 2021-2027 г.

На местно ниво МРРБ ще предоставя национално съфинансиране в размер на 15% от бюджета, който трябва да осигури всеки български партньор, участващ в проект.

България участва с цялата си територия в Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“. Бенефициенти по нея могат да бъдат национални, регионални и местни власти, както и неправителствени и частни организации.

На уебсайта на програма „Дунав" може да бъде намерена подробна информация за изискванията за разработване на проектните предложения.

На 9 февруари 2022 г. МРРБ ще организира семинар за кандидатите чрез платформата Webex. В нея могат да участват както потенциалните водещи партньори, така и партньорите по проектите. Регистрацията за семинара се извършва чрез уебсайта на програмата и може да се направи до края на работния ден на 7 февруари . В случай, че броят на участниците е много голям, семинарът ще бъде повторен.