Брой 199 (1710), 18-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Йемен има интерес за сътрудничество в областта на инфраструктурното строителство


Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с Абер Макауи, втори секретар, завеждащ двустранните отношения, към Посолството на Република Йемен в София. В срещата участва и Джауад Джасим, експерт информационни въпроси и обществени връзки към Посолството.

Абер Макауи отбеляза, че продължава стабилизирането на страната, като преобладаващата част от територията вече се контролира от легитимното правителство на Република Йемен. Съществува интерес за сътрудничество с български компании от областта на инфраструктурното строителство (пътища и болници), търговия с акумулатори и масла, морски продукти, сол, кафе, цитрусови плодове и др. Големият брой йеменски граждани, завършили образованието си през годините в България, е голям капитал, който може да се използва за бъдещо развитие на двустранните отношения.

Симеонов отправи покана към Посолството за съвместно организиране на информационен семинар за новите възможности за правене на бизнес в Йемен. БТПП допълнително ще информира за точната дата за провеждане на събитието.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с бизнеса и местната власт в Ловеч
Обсъждане на широк кръг въпроси – липсата на кадри, безконтролните болнични, професионалното образование… Още
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
БТПП не подкрепи Законопроекта за хората с увреждания Още
Значими бизнес събития и визити в България и Япония през 2019 г.
Семинар и посещение на японска делегация са залегнали в дневния ред на двустранните отношения Още
Заместник-председателят на БТПП участва в дебат за външните предизвикателствата пред ЕС
В контекста на ролята на гражданското общество в този процес Още
Йемен има интерес за сътрудничество в областта на инфраструктурното строителство
Предстои семинар за новите възможности за правене на бизнес в Йемен Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
ЕВРОПАЛАТИ препоръчва конкретни мерки за преодоляване на кризата с уменията
Този паневропейски проблем изисква общоевропейски решения Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК се самосезира по Проект на Наредба за ВиК
За условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ЕК одобри нова държавна помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Създадена е платформа за обмен на информация по Пакета за мобилност I
България продължава да отстоява интересите на българския международен автомобилен транспорт Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
Разширява се кръгът от органи и лица, които имат право да получават скици, схеми и удостоверения от АГКК Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество