Брой 199 (1710), 18-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ

ЕВРОПАЛАТИ препоръчва конкретни мерки за преодоляване на кризата с уменията


Тристранна социална среща на високо равнище

Участвайки в Тристранната социална среща на върха в четвъртък, председателят на Асоциацията на европейските търговски палати (ЕВРОПАЛАТИ), Кристоф Лайтл, подчерта неотложността на кризата с уменията, пред която е изправен ЕС. Позовавайки се на австрийския канцлер Себастиан Курц и президентите Жан-Клод Юнкер и Доналд Туск, той подчерта, че този паневропейски проблем изисква общоевропейски решения и призова за Среща на върха по въпросите на уменията, за да се определи програма за действие.

84% от предприемачите, участващи в Европейския парламент на предприятията (ЕPЕ) на 10 октомври в Брюксел, отговориха с "да", когато ги попитаха дали днес е по-трудно да намерят персонал с подходящите умения, отколкото преди 5 години. Същият въпрос беше зададен в сесиите на ЕРЕ през 2010 и 2016 г., като процентът на гласовете "да" се увеличаваше всеки път.

Председателят на ЕВРОПАЛАТИ, Кристоф Лайтл, коментира: "Това разкрива изключително тревожна тенденция. Конкурентоспособността на Европа до голяма степен се основава на човешкия капитал. Това не е жизнеспособен модел, ако фирмите не могат да намерят персонал с умения, които отговарят на техните нужди. "

Президентът Лайтл изрази загриженост от липсата на скорошен политически ангажимент на високо равнище по отношение на уменията. "Ние сме в състояние на сън, преминавайки в особено вредна социално-икономическа криза, като не успяхме да се справим с нарастващите несъответствия в уменията в голяма част от ЕС." Той призова за Среща на високо равнище на ЕС в областта на уменията, подкрепена от програма за действие за краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки."Преди няколко години лидерите на ЕС се срещнаха няколко пъти на Срещите на високо равнище по заетостта, но това не доведе до нищо ново. Търговските палати сега призовават за провеждане на еднократна Среща на върха по въпросите на уменията със заинтересованите страни, за да се определи и съгласува планът за действие на ЕС в областта на уменията. След това трябва да последва решително и бързо изпълнение на този план. "

ЕВРОПАЛАТИ препоръчва различни конкретни мерки за такъв План за действие на ЕС в областта на уменията:

  • Краткосрочни: улесняване на интеграцията на мигрантите и бежанците в европейската работна сила, по-специално чрез създаване на Безвъзмездна Помощ за Интеграция за МСП.
  • Средносрочен план: да се разработи подход за интероперативно прогнозиране на уменията в целия ЕС, да се подобри предоставянето на системи за обучение на основата на работа и да се увеличи мобилността на чираците.
  • Дългосрочно: да се осигурят по-отзивчиви образователни системи, които да отразяват нововъзникващите социално-икономически тенденции и по-силно участие на бизнес общността в образованието и обучението.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с бизнеса и местната власт в Ловеч
Обсъждане на широк кръг въпроси – липсата на кадри, безконтролните болнични, професионалното образование… Още
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
БТПП не подкрепи Законопроекта за хората с увреждания Още
Значими бизнес събития и визити в България и Япония през 2019 г.
Семинар и посещение на японска делегация са залегнали в дневния ред на двустранните отношения Още
Заместник-председателят на БТПП участва в дебат за външните предизвикателствата пред ЕС
В контекста на ролята на гражданското общество в този процес Още
Йемен има интерес за сътрудничество в областта на инфраструктурното строителство
Предстои семинар за новите възможности за правене на бизнес в Йемен Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
ЕВРОПАЛАТИ препоръчва конкретни мерки за преодоляване на кризата с уменията
Този паневропейски проблем изисква общоевропейски решения Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК се самосезира по Проект на Наредба за ВиК
За условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ЕК одобри нова държавна помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Създадена е платформа за обмен на информация по Пакета за мобилност I
България продължава да отстоява интересите на българския международен автомобилен транспорт Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
Разширява се кръгът от органи и лица, които имат право да получават скици, схеми и удостоверения от АГКК Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество