Брой 199 (1710), 18-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Заместник-председателят на БТПП участва в дебат за външните предизвикателствата пред ЕС


 

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев взе участие в дебат на тема „Заплахи и външни предизвикателства за Европейския съюз“, с основен докладчик Федерика Могерини, върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия.

В дебата и общите разисквания се включиха с изказвания  и председателите на групи/членове от името на консултативните групи по външна политика. Сред дискутираните теми бяха миграцията, търговията, отношенията със САЩ, политиката на разширяване на ЕС.

Георги Стоев взе участие и в октомврийската пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет, както и в изготвянето на становищата на комитета по предложения за регламенти - виж  ТУК  Той се вкючи и в конференция за европейската енергийна система и климатичните промени, в качеството си на председател на Комитета за търговия и инвестиции на ЕВРОПАЛАТИ.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с бизнеса и местната власт в Ловеч
Обсъждане на широк кръг въпроси – липсата на кадри, безконтролните болнични, професионалното образование… Още
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
БТПП не подкрепи Законопроекта за хората с увреждания Още
Значими бизнес събития и визити в България и Япония през 2019 г.
Семинар и посещение на японска делегация са залегнали в дневния ред на двустранните отношения Още
Заместник-председателят на БТПП участва в дебат за външните предизвикателствата пред ЕС
В контекста на ролята на гражданското общество в този процес Още
Йемен има интерес за сътрудничество в областта на инфраструктурното строителство
Предстои семинар за новите възможности за правене на бизнес в Йемен Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
ЕВРОПАЛАТИ препоръчва конкретни мерки за преодоляване на кризата с уменията
Този паневропейски проблем изисква общоевропейски решения Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК се самосезира по Проект на Наредба за ВиК
За условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ЕК одобри нова държавна помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Създадена е платформа за обмен на информация по Пакета за мобилност I
България продължава да отстоява интересите на българския международен автомобилен транспорт Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
Разширява се кръгът от органи и лица, които имат право да получават скици, схеми и удостоверения от АГКК Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество