Брой 199 (1710), 18-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество


На заседание на НСТС провело се на 16 октомври, Палатата беше представлявана от Васил Тодоров – главен секретар, и експерти от юридическа дирекция. Тристранният съвет разгледа Законопроект за хората с увреждания.

В рамките на дискусията БТПП не подкрепи Законопроекта и изрази съмнение, че предлаганите мерки ще допринесат за интеграцията на хората с увреждания. Предложените нормативни промени надграждат вече съществуващи задължения на работодателите по чл. 315 от Кодекса на труда, като налагат допълнителни квоти за назначаването на хора с увреждания. За част от предприятията с персонал от 51 до 99 служители квотното разпределение може да достигне до 14%.

БТПП не е съгласна и с налагането на ежемесечна компенсационна такса за работодателите в размер на 30% от минималната работна заплата за страната, която се явява нов вид социално подпомагане, което е задължение и приоритет на държавата.

Отделно от това, БТПП изрази своите резерви към създаването на няколко нови органа по Законопроекта, които имат съвпадащи или припокриващи се функции, вместо да бъде извършено преструктуриране на съществуващите  такива.  

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с бизнеса и местната власт в Ловеч
Обсъждане на широк кръг въпроси – липсата на кадри, безконтролните болнични, професионалното образование… Още
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
БТПП не подкрепи Законопроекта за хората с увреждания Още
Значими бизнес събития и визити в България и Япония през 2019 г.
Семинар и посещение на японска делегация са залегнали в дневния ред на двустранните отношения Още
Заместник-председателят на БТПП участва в дебат за външните предизвикателствата пред ЕС
В контекста на ролята на гражданското общество в този процес Още
Йемен има интерес за сътрудничество в областта на инфраструктурното строителство
Предстои семинар за новите възможности за правене на бизнес в Йемен Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
ЕВРОПАЛАТИ препоръчва конкретни мерки за преодоляване на кризата с уменията
Този паневропейски проблем изисква общоевропейски решения Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК се самосезира по Проект на Наредба за ВиК
За условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ЕК одобри нова държавна помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Създадена е платформа за обмен на информация по Пакета за мобилност I
България продължава да отстоява интересите на българския международен автомобилен транспорт Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
Разширява се кръгът от органи и лица, които имат право да получават скици, схеми и удостоверения от АГКК Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество