Брой 199 (1710), 18-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Създадена е платформа за обмен на информация по Пакета за мобилност I


Създадена е платформа за обмен на информация между представителите на МТИТС, комисията по транспорт в Народното събрание, представителите на България в Европейския парламент и браншовите организации, чрез която да се дискутират актуалните теми, свързани с Пакета за мобилност I. Това заяви пред депутати и представители на Европейската комисия, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков в Народното събрание, по време на представянето на развитието на преговорния процес по законодателните предложения от Пакета за мобилност I. По думите му тази система е средство, което ще помогне за своевременен обмен на позиции и бързо взимане на добре информирани решения.

Министър Росен Желязков обяви, че е изпратил отворено писмо до всички министри на транспорта на 27-те държави членки, в което е апелирал към зачитане интереса на България. „Както и досега, България продължава да отстоява с необходимата компетентност и твърдост, активната си позиция във всички възможни формати, в рамките, на които се разглежда Пакет за мобилност I“, каза още министърът. Той допълни, че споделя виждането, че липсата на оценка на въздействие на новите предложения върху развитието на сектора, е основание за безпокойство и загриженост за бъдещето на българския международен автомобилен транспорт.

Росен Желязков каза, че амбицията на Австрийското председателство е да постигне „общ подход“ по законодателните предложения от Пакета за мобилност I по време на предстоящия, на 3 декември 2018 г., Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика във формат „Транспорт“. „Споделям оптимизма за общия подход, но в случая чашата е наполовина празна, а не пълна. Очаквам новите предложения на 22 октомври“, допълни той. Министър Желязков заяви също, че срещаме най-малко подкрепа в момента по темата за връщането на превозното средство, което е проблем на периферните държави.

По-късно министър Росен Желязков проведе работна среща по темата с представители на бранша. Той отбеляза, че са основателни притесненията на автомобилните превозвачи от социалния и икономически ефект, които ще предизвикат тези мерки, ако бъдат приети. Очакванията са това да доведе до намаляване на ефективността на превозите, загуба на работни места, завишаване на вредното въздействие върху околната среда и масови фалити, каза още той.

„Солидаризирам се с всички аргументи, които бяха изложени, за застрашаване на единния пазар и задълбочаване на дезинтеграционните процеси в ЕС. Сигурен съм, че по време на разговорите нашите аргументи ще бъдат разглеждани, както рационално, така и емоционално, но независимо от това съм категоричен, че те са напълно сериозни. Европейската комисия трябва професионално и достойно да разгледа всички тези и да окаже своето въздействие, за да се гарантира демокрацията в Съюза, която се изразява в зачитане правата и на по-малките държави", заяви още министър Желязков.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с бизнеса и местната власт в Ловеч
Обсъждане на широк кръг въпроси – липсата на кадри, безконтролните болнични, професионалното образование… Още
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
БТПП не подкрепи Законопроекта за хората с увреждания Още
Значими бизнес събития и визити в България и Япония през 2019 г.
Семинар и посещение на японска делегация са залегнали в дневния ред на двустранните отношения Още
Заместник-председателят на БТПП участва в дебат за външните предизвикателствата пред ЕС
В контекста на ролята на гражданското общество в този процес Още
Йемен има интерес за сътрудничество в областта на инфраструктурното строителство
Предстои семинар за новите възможности за правене на бизнес в Йемен Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
ЕВРОПАЛАТИ препоръчва конкретни мерки за преодоляване на кризата с уменията
Този паневропейски проблем изисква общоевропейски решения Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК се самосезира по Проект на Наредба за ВиК
За условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ЕК одобри нова държавна помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Създадена е платформа за обмен на информация по Пакета за мобилност I
България продължава да отстоява интересите на българския международен автомобилен транспорт Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
Разширява се кръгът от органи и лица, които имат право да получават скици, схеми и удостоверения от АГКК Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество