Брой 150 (407), 05-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на БТПП относно проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда


Ако някой осинови дете до 5-годишна възраст ще може да излезе в едногодишен платен отпуск по майчинство или бащинство. Това предвиждат нови промени в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, предложени от депутати. До този момент осиновителите имат право да ползват такъв отпуск, само ако детето не е навършило две години.

БТПП подкрепя тези промени в Кодекса на труда, предвид необходимостта от синхронизиране на законовата закрила на биологичните родители с тази на осиновителите, отчитане спецификите на следосиновителния период и стимулиране на осиновяванията. Това се казва в становището на Палатата, което е изпратено на вниманието на Комисията по труда и социалната политика при 42-то Народно събрание.

БТПП обаче обръща внимание, че законопроектът не е придружен от достатъчен анализ на финансовото отражение, което ще имат предложените законодателните изменения. Сама по себе си, направената в мотивите към законопроекта съпоставка със сумата за издръжка на дете в социалните домове не дава представа за възможността за осигуряването на тези средства от Националния осигурителен институт (НОИ) - издръжката на домовете се финансира от държавния бюджет, докато обезщетенията са за сметка на бюджета на НОИ. 

Контекст

Мотивите за предлаганата  промяна е, че детето, което е отрасло в институция, рядко реагира според очакванията на възрастните. Психолози обясняват, че по този начин ще може да му се предостави период на адаптация, докато то се почувства в безопасност и свикне с новата семейна среда.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда
Законопроектът предвижда право на платен едногодишен отпуск да имат осиновители на деца до петгодишна възраст Още
По-голяма ефективност по веригата за управление на отпадъците чрез използването на стандартите GS1
На база системата от стандарти GS1 в Унгария е разработено универсално решение за управление на отпадъците, аналогично на това за управление на веригата на снабдяване Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Партньорство между Центровете за професионално обучение към търговските палати във Варна и Пловдив
Доброто партньорство между двата центъра ще продължи със съвместни дейности и инициативи, свързани с безопасността и здравето при работа Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация
Проектът структурира и осъществява ефективно взаимодействие на всички държавни и частни структури, имащи отношение към туристическия продукт Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Пенсионната система на България в числа и графики
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Митниците са конфискували фалшиви стоки на стойност 1 млрд. евро по границите на ЕС през 2012 г.
Защитата на правата върху интелектуална собственост е от основно значение за икономиката на ЕС и важна движеща сила за по-нататъшния й растеж Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дни на България в Алтайския край
6 – 10 септември 2013, гр. Барнаул, Руска Федерация Още