Брой 150 (407), 05-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес партньорство

Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП
тел.: 02/8117 421, факс: 02/ 987 32 09
e-mail: irelations@bcci.bg

30.04.13.01 BC ФРАНЦИЯ
Френска консултантска компания предлага на български фирми – производители, интересуващи се от френския пазар, следните услуги:

  • Търговско представяне във Франция;
  • Търсене на френски бизнес партньори – дистрибутори, производители на нови продукти и технологии, партньори за съвместни проекти и др.

За контакти:
Мариана Летелиер
Тел.: 0033 1 4700 4387
Факс: 0033 1 4338 5118
E-mail: info@amapola-conseil.com

05.08.13.01 BC ЧЕХИЯ
Чешка оръжейна фирма търси партньор на българския пазар. Има приложен продуктов каталог. Има е-mail, URL.

05.08.13.02 BC РУСИЯ
Руска компания предлага доставка на специално медицинско оборудване за приготвяне на прорези на фиксирана и нефиксирана биологична тъкан за изследвания. Компанията търси контакти с български фирми от бранша – търговци на медицинско оборудване, консумативи и материали, както и дистрибутори на медицинска техника. Има е-mail, URL.

05.08.13.03 BC ИНДИЯ
Индийска компания (инвестиционен съветник на индийски компании) е инициирала интерес в свой клиент за стартиране на джоинт-венчър за дистрибуция на стъкло и стъклени продукти на български компании в Индия. На тази база, компанията е идентифицирала два български стъклопроизводителя, но изразява желание да проучи възможностите за реализация на подобно коопериране сред повече български компании. В механизма на съвместното коопериране българската компания е необходимо да осигури продукцията за износ, а индийската компания да я дистрибутира по свои изградени търговски канали сред свои гарантирани клиенти в Индия.
За контакти:
Стефан Йонков
СТИВ-Делхи, Индия
Е-mail: sionkov@yahoo.com

05.08.13.04 BC ГЪРЦИЯ
Компания от Гърция, производител и износител на зехтин, търси контакти с български фирми, вносители – търговци на едро и дребно. Има е-mail.

05.08.13.05 BC ГЪРЦИЯ
Компания от Гърция търси контакти с български фирми, производители и търговци на пластмасови чаши за еднократна употреба. Компанията проявява интерес от регулярен внос за Гърция. Има е-mail.

05.08.13.06 BC ГЪРЦИЯ
Гръцка фирма се интересува от внос за Гърция на голямо количество разграждащи се чували/торби за отпадъци. Желае да осъществи партньорство с български производители. Има е-mail, URL.

05.08.13.07 BC ГЪРЦИЯ
Компания от Гърция се интересува от сътрудничество с български винопроизводители, както и с транспортни фирми с възможност за превоз на наливно вино. Има е-mail, URL.

05.08.13.08 BC ГЪРЦИЯ
Гръцка компания желае  сътрудничество с български пивоварни, които биха се интересували от производство на бира с фирмена марка (private label) на Union Interocean Inc. за трети пазари (Ирак). Има е-mail.

05.08.13.09 BC ГЪРЦИЯ
Фирма от Гърция търси контакти с български производители на поцинковани стоманени тръби с размери от Ф21 до Ф75. Доставки до Ираклион, Крит. Има е-mail, URL.

---------------
Пълният текст на желаната от Вас оферта и контактните данни на фирмата може да получите след заплащане на 20 лв. с ДДС - в брой
 на касата на БТПП на адрес гр. София, ул. Искър 9, или с платежен документ по IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19 БУЛБАНК

За контакти: тел. (02) 8117 421, факс (02) 987 32 09, e-mail: irelations@bcci.bg

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда
Законопроектът предвижда право на платен едногодишен отпуск да имат осиновители на деца до петгодишна възраст Още
По-голяма ефективност по веригата за управление на отпадъците чрез използването на стандартите GS1
На база системата от стандарти GS1 в Унгария е разработено универсално решение за управление на отпадъците, аналогично на това за управление на веригата на снабдяване Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Партньорство между Центровете за професионално обучение към търговските палати във Варна и Пловдив
Доброто партньорство между двата центъра ще продължи със съвместни дейности и инициативи, свързани с безопасността и здравето при работа Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация
Проектът структурира и осъществява ефективно взаимодействие на всички държавни и частни структури, имащи отношение към туристическия продукт Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Пенсионната система на България в числа и графики
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Митниците са конфискували фалшиви стоки на стойност 1 млрд. евро по границите на ЕС през 2012 г.
Защитата на правата върху интелектуална собственост е от основно значение за икономиката на ЕС и важна движеща сила за по-нататъшния й растеж Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дни на България в Алтайския край
6 – 10 септември 2013, гр. Барнаул, Руска Федерация Още