Брой 150 (407), 05-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Митниците са конфискували фалшиви стоки на стойност 1 млрд. евро по границите на ЕС през 2012 г.


Митниците в ЕС са конфискували почти 40 млн. продукта по подозрение в нарушаване на правата върху интелектуална собственост (ПИС) през 2012 г. според годишния доклад на Комисията относно дейността на митниците за прилагане на тези права. Въпреки че броят е по-малък в сравнение с 2011 г., стойността на задържаните стоки все още е висока – почти 1 млрд. евро. В доклада се съдържат и данни за вида, произхода и начина на транспортиране на фалшивите стоки, конфискувани по външните граници на ЕС. На първо място сред задържаните стоки са цигарите (31 %), следвани от стоките (12 %), попадащи в категория „Разни“ (например. бутилки, лампи, лепило, батерии, прах за пране), и опаковъчните материали (10 %). В 70 % от случаите на конфискация от страна на митниците през 2012 г. са задържани пощенски и куриерски пратки, като в 23 % от случаите пратките са съдържали лекарства.

По отношение на произхода на фалшивите стоки Китай продължава да е основният източник. Други държави обаче са били основни страни на произход за определени категории стоки, като например Мароко – за хранителни продукти, Хонконг – за компакт дискове, DVD и тютюневи изделия, различни от обикновени цигари (предимно електронни цигари и пълнители за тях), и България – за опаковъчни материали. В 90 % от случаите задържаните продукти са или унищожени, или е заведено дело за установяване на нарушение.

Както се подчертава в стратегията Европа 2020, защитата на правата върху интелектуална собственост е от основно значение за икономиката на ЕС и важна движеща сила за по-нататъшния ѝ растеж в области като научните изследвания, новаторството и трудовата заетост. Ефективното прилагане на ПИС е важно също така за защитата на здравето и безопасността, тъй като някои фалшиви продукти (като хранителни стоки, козметични продукти и играчки за деца), произведени в нерегламентирана среда, могат да представляват сериозна заплаха за гражданите.

Митническите власти в ЕС играят важна роля за недопускането през границите на Съюза на стоки, за които се подозира, че са в нарушение на правата върху интелектуалната собственост. От 2000 г. насам Комисията публикува годишен доклад за дейността на митниците по отношение на прилагането на тези права. Тези доклади, които се изготвят въз основа на данни, изпращани от националните митнически администрации на Комисията, са ценен принос към извършвания от митниците анализ на нарушенията на ПИС в Съюза и са от полза и за други институции на ЕС като Обсерваторията за нарушенията на правата на интелектуална собственост.

През юни 2013 г. бе приет нов Регламент относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митниците (вж. MEMO/11/332 и MEMO/13/527). С него се укрепват правилата за защита на тези права от страна на митническите органи.

Целият доклад: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда
Законопроектът предвижда право на платен едногодишен отпуск да имат осиновители на деца до петгодишна възраст Още
По-голяма ефективност по веригата за управление на отпадъците чрез използването на стандартите GS1
На база системата от стандарти GS1 в Унгария е разработено универсално решение за управление на отпадъците, аналогично на това за управление на веригата на снабдяване Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Партньорство между Центровете за професионално обучение към търговските палати във Варна и Пловдив
Доброто партньорство между двата центъра ще продължи със съвместни дейности и инициативи, свързани с безопасността и здравето при работа Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация
Проектът структурира и осъществява ефективно взаимодействие на всички държавни и частни структури, имащи отношение към туристическия продукт Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Пенсионната система на България в числа и графики
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Митниците са конфискували фалшиви стоки на стойност 1 млрд. евро по границите на ЕС през 2012 г.
Защитата на правата върху интелектуална собственост е от основно значение за икономиката на ЕС и важна движеща сила за по-нататъшния й растеж Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дни на България в Алтайския край
6 – 10 септември 2013, гр. Барнаул, Руска Федерация Още