Брой 150 (407), 05-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация


Министерството на икономиката и енергетиката и Националния статистическия институт предлагат за обществено обсъждане проект на Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация. Наредбата е изготвена на основание на чл. 165, ал. 2 от Закона за туризма (обн. в ДВ бр. 30 от 26.03.2013 г.).

Проектът на Наредбата структурира и осъществява ефективно взаимодействие на всички държавни и частни структури, имащи отношение към създаването, развитието и реализирането на туристическия продукт, както и предоставяне на широка публика съвременна, адекватна и актуална информация за всички елементи на туристическото предлагане. Единната система за туристическа информация цели добра информираност на потребителите, а това е от ключово значение за всеки свободен пазар.

Причините за приемане на Наредбата е необходимостта от създаване на единна електронна база данни за регистрираните туроператори и туристически агенти, за категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и лицата, които извършват дейност в тях, за организациите за управление на туристическите райони, за туристическите сдружения и туристическите информационни центрове, за сертифицираните балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове, за правоспособните екскурзоводи, за правоспособните планински водачи, за правоспособните ски учители; статистически данни за туризма и туристическа информация.

Наредбата е съобразена с Плана за изпълнение на програмата на правителството "Държавност, развитие, справедливост" (Май 2013 – 2017 г.)  част I-ва Стабилизационни мерки, II–ра група мерки – за държавността, точка 30 – Прозрачност и достъпност до информация за работа на държавната администрация и привличане на представители на граждански сдружения при обсъждане на въпроси със значим обществен интерес.

Проект на Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация

Предложения можете да изпращате в законоустановения (14-дневен) срок на електронни адреси:
i.yakimova@mee.government.bg;
g.rakova@mee.government.bg;
m.paralska@mee.government.bg.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда
Законопроектът предвижда право на платен едногодишен отпуск да имат осиновители на деца до петгодишна възраст Още
По-голяма ефективност по веригата за управление на отпадъците чрез използването на стандартите GS1
На база системата от стандарти GS1 в Унгария е разработено универсално решение за управление на отпадъците, аналогично на това за управление на веригата на снабдяване Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Партньорство между Центровете за професионално обучение към търговските палати във Варна и Пловдив
Доброто партньорство между двата центъра ще продължи със съвместни дейности и инициативи, свързани с безопасността и здравето при работа Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация
Проектът структурира и осъществява ефективно взаимодействие на всички държавни и частни структури, имащи отношение към туристическия продукт Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Пенсионната система на България в числа и графики
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Митниците са конфискували фалшиви стоки на стойност 1 млрд. евро по границите на ЕС през 2012 г.
Защитата на правата върху интелектуална собственост е от основно значение за икономиката на ЕС и важна движеща сила за по-нататъшния й растеж Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дни на България в Алтайския край
6 – 10 септември 2013, гр. Барнаул, Руска Федерация Още