Брой 150 (407), 05-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Партньорство между Центровете за професионално обучение към търговските палати във Варна и Пловдив


Националният център за професионално обучение – клон Варна, съвместно с Националния център – клон Пловдив бяха организатори на обучение по безопасни условия на труд с представители на фирма СВЕМАР ООД – Варна. Участие взеха работници, служители и ръководни кадри от фирмата.

Иван Табаков – председател на Варненската търговско-индустриална камара, откри обучението и представи целите и задачите на обучителния процес.

Кирил Тюлев - управител на НЦПО - Пловдив, запозна участниците с разработената учебна програма, както и с базовите нормативни актове в областта на здравословните и безопасни условия на труд. На участниците бяха представени и основните моменти, касаещи безопасните условия на труд при работа с новопридобитото оборудване на фирмата.

Доброто партньорство между двата центъра – във Варна и Пловдив, ще продължи като предвижда съвместни дейности и инициативи, свързани с безопасността и здравето при работа.

Обучението се проведе в рамките на проект „Инвестиции в по-добри условия на работа в СВЕМАР ООД’’, с финансовата подкрепа на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси’’.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда
Законопроектът предвижда право на платен едногодишен отпуск да имат осиновители на деца до петгодишна възраст Още
По-голяма ефективност по веригата за управление на отпадъците чрез използването на стандартите GS1
На база системата от стандарти GS1 в Унгария е разработено универсално решение за управление на отпадъците, аналогично на това за управление на веригата на снабдяване Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Партньорство между Центровете за професионално обучение към търговските палати във Варна и Пловдив
Доброто партньорство между двата центъра ще продължи със съвместни дейности и инициативи, свързани с безопасността и здравето при работа Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация
Проектът структурира и осъществява ефективно взаимодействие на всички държавни и частни структури, имащи отношение към туристическия продукт Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Пенсионната система на България в числа и графики
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Митниците са конфискували фалшиви стоки на стойност 1 млрд. евро по границите на ЕС през 2012 г.
Защитата на правата върху интелектуална собственост е от основно значение за икономиката на ЕС и важна движеща сила за по-нататъшния й растеж Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дни на България в Алтайския край
6 – 10 септември 2013, гр. Барнаул, Руска Федерация Още