Брой 150 (407), 05-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

АЙЗА (AIZA)
Казахстан

Производство и търговия с млечни продукти

БУКЛЕТ (BOOKLET)
Украйна

Търговия с детски стоки и книги

ВЕЙЛИНК (VEYLINK)
Руска федерация

Търговия на дребно с разнообразни стоки

ГАЗНЕФТЕТЕХНОЛОГИЯ ИНЖИНИРИНГ (GASNEFTETECHNOLOGY ENGINEERING)
Руска федерация

Монтаж на оборудване за контрол и регулиране на технологични процеси

ГРИН БОКС (GREEN BOX)
Киргизстан

Търговия на едро и дребно с текстилни и хранителни стоки

ДЕНТКОМ ТРЕЙД (DENTCOM TRADE)
Руска федерация

Финансово представителство и посредничество на български и чуждестранни юридически лица

ИНДОМ (INDOM)
Руска федерация

Посреднически услуги, свързани с недвижими имоти; външноикономическа и външнотърговска дейност, операции по внос-износ

КЕЙСТРЕК ООД НИШ (CASETREK D.O.O. NIS)
Република Сърбия

Компютърно програмиране

КОНТИНЕНТ (KONTINENT)
Руска федерация

Търговия с дрехи

ЛАСИДОН (LASIDON)
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Програмно обезпечение

МЕТАПРОМ (METAPROM)
Руска федерация

Търговия с метали

НИХАТ КЪРАЛЪ-ДЖАН ЕМЛЯК АРСА ОФИСИ (NIHAT KIRALI-CAN EMLAK ARSA OFISI)
Република Турция

Операции с недвижими имоти; проектантска дейност и търговия със строителни материали

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg
 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда
Законопроектът предвижда право на платен едногодишен отпуск да имат осиновители на деца до петгодишна възраст Още
По-голяма ефективност по веригата за управление на отпадъците чрез използването на стандартите GS1
На база системата от стандарти GS1 в Унгария е разработено универсално решение за управление на отпадъците, аналогично на това за управление на веригата на снабдяване Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Партньорство между Центровете за професионално обучение към търговските палати във Варна и Пловдив
Доброто партньорство между двата центъра ще продължи със съвместни дейности и инициативи, свързани с безопасността и здравето при работа Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация
Проектът структурира и осъществява ефективно взаимодействие на всички държавни и частни структури, имащи отношение към туристическия продукт Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Пенсионната система на България в числа и графики
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Митниците са конфискували фалшиви стоки на стойност 1 млрд. евро по границите на ЕС през 2012 г.
Защитата на правата върху интелектуална собственост е от основно значение за икономиката на ЕС и важна движеща сила за по-нататъшния й растеж Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дни на България в Алтайския край
6 – 10 септември 2013, гр. Барнаул, Руска Федерация Още