Брой 150 (407), 05-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Дни на България в Алтайския край


Посолството на Република България в Москва, Центърът на промишлеността на Република България в Москва и СТИВ – Москва  канят представители на българския бизнес да вземат участие в  „Дни на България в Алтайския край” от 6 до 10 септември 2013 г., където ще имат възможност да презентират своя бизнес.

Целта на посещението е разширяване на икономическите и търговски отношения между Република България и Руската Федерация, развитие на двустранните икономически връзки, разширяване на българския износ и туризъм и привличането на инвестиции.

Фирмите и лицата, желаещи да вземат участие в делегацията, следва да потвърдят участието си в срок до 10 август 2013 г. на телефон: + 7 495 726 58 00  или e-mail: info@cprb.ru.

За допълнителна информация:

  • Катя Жекова, СТИВ – Москва, тел.: +7 499 1436206, факс: +7 499 1436206; e-mail: k.zhekova@mee.government.bg;
  • Димитър Заяков, СТИВ – Москва тел.: +7 499 1436167, факс: +7 499 1436206; e-mail: d.zayakov@mee.government.bg;
  • Росица Кръстева, ЦПРБ в Москва, тел.: + 7 495 726 58 05, факс: +7 495 726 5890; e-mail: r.ivanova@cprb.ru ;
  • Йордан Ласков,  ЦПРБ в Москва,  тел.: + 7 495 726 58 28, факс: +7 495 726 5890 e-mail: lasskov@cprb.ru

Приложения:

Покана

Бланка

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда
Законопроектът предвижда право на платен едногодишен отпуск да имат осиновители на деца до петгодишна възраст Още
По-голяма ефективност по веригата за управление на отпадъците чрез използването на стандартите GS1
На база системата от стандарти GS1 в Унгария е разработено универсално решение за управление на отпадъците, аналогично на това за управление на веригата на снабдяване Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Партньорство между Центровете за професионално обучение към търговските палати във Варна и Пловдив
Доброто партньорство между двата центъра ще продължи със съвместни дейности и инициативи, свързани с безопасността и здравето при работа Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация
Проектът структурира и осъществява ефективно взаимодействие на всички държавни и частни структури, имащи отношение към туристическия продукт Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Пенсионната система на България в числа и графики
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Митниците са конфискували фалшиви стоки на стойност 1 млрд. евро по границите на ЕС през 2012 г.
Защитата на правата върху интелектуална собственост е от основно значение за икономиката на ЕС и важна движеща сила за по-нататъшния й растеж Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дни на България в Алтайския край
6 – 10 септември 2013, гр. Барнаул, Руска Федерация Още