Назад

Изказвания на български делегати пред Международната конференция на труда в Женева
Беше открита първата присъствена пленарна сесия по време на 110-та сесия на Международната конференция на труда в Женева, т.нар. Световен парламент на труда. Тази година делегатите ще дискутират по докладите на Генералния директор относно най-малко развитите страни – кризи структурни трансформации и бъдещето на труда, както и за окупираните арабски територии, в периода 6-9 юни 2022г. От страна на АОБР присъстваха Мария Минчева – официален делегат, и Цветан Симеонов, заместник-делегат на работодателите от България.

Жулиета Върлякова, заместник-министър на труда и социалната политика, водач на българската тристранна делегация по време на 110-та сесия на МКТ в Женева, акцентира в своето изказване на важната роля на МОТ в подкрепа на най-слабо развитите страни по време на криза. Тя сподели, че войната в Украйна ще окаже влияние не само върху финансите и енергетиката в глобален аспект, но и върху бъдещето на труда. Заместник-министър Върлякова информира, че на национално ниво приоритет остава повишаването квалификацията на работната сила, дигитализация и професионалното обучение.

Димитър Манолов, президент на КТ “Подкрепа“ и  делегат на българските работници и служители, сподели, че ако преди 2 години акцент беше поставен върху дигитализацията и зелената икономика, то сега на дневен ред е интеграцията на бежанците на пазара на труда, както и зеления преход. Манолов сподели, че подходящ инструмент за разрешаване на проблемите е активния социален диалог.

Ренате Хорнунг-Драус, заместник-председател на МОР към МОТ и говорител на работодателските организации, акцентира върху предизвикателствата пред най-слабо развитите страни – последствията от ковид пандемията, затварянето на бизнеси и повишаването на безработицата. Тя сподели, че 12% от населението живее в най-слабо развитите страни, като то създава 3% от световното производство. Драус сподели, че е необходим цялостен подход за справяне със ситуацията, а декларацията на МОТ по повод 100-годишнината на организацията, приета през 2019г., може да бъде добра основа. Акцент в изказването бе поставен и на неравенството между половете, достъпа до финансиране и енергийния преход на по-слабо развитите страни.