Назад

БТПП активизира сътрудничеството си с ICAP CRIF


Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе онлайн среща с представители на ICAP CRIF България. В края на 2021г. ICAP, която предлага финансово-търговска информация за предприятия и решения за управление на финансовия риск, бе придобита от CRIF, една от водещите в света организации в същата област.

Поводите за срещата бяха няколко. Най-напред бе обсъдена предстоящата 13-та Годишна конференция за управление на кредитния риск и преференциалните условия, от които  могат да се възползват членовете на БТПП. Повече за събитието и регистрацията за участие можете да намерите ТУК.

По време на срещата бе обсъдена и съвместната инициатива за организиране на уебинар на тема „ДАННИ § АНАЛИЗИ – ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСИТЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА“, през втората половина на годината за представяне на новостите в дейността и решенията, които ICAP CRIF предлага за дружества от цял свят.

При интерес към услугите на ICAP CRIF можете да получите повече информация ТУК  и на следните имейли: mnikolova@icapcrif.com , pdekova@icapcrif.com

На последно място, но не и по-важност, бе поставен акцент и на наградите TRUE LEADERS, които се предвижда по традиция да бъдат проведени на 08.12.2022г.

------------

ИКАП КРИФ (бившата група от компании ИКАП), с 58 години успешно развитие и присъствие в Гърция, Румъния, България и Кипър, е пазарен лидер в предоставянето на Решения в сферата на Бизнес Информацията и Управлението на Кредитния Риск  в Югоизточна Европа.
ИКАП КРИФ, посредством 6 компании предлага иновативни решения в следните 5 направления: Бизнес Информация и Управление на Кредитния Риск , Рейтинги § Анализи, , Решения за Маркетинг § Продажби, Консултантски Услуги § Технологични решения и Институт за Обучение по „Управление на  Риска“.
ИКАП КРИФ е единствената компания в Гърция, която е призната за външна институция за кредитна оценка (ECAI) от Гръцката Национална Банка, и е сертифицирана Агенция за Кредитен Рейтинг (CRA) от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).

По-подробна информация може да намерите на: www.icapcrif.com