Назад

1/3 от работодателите у нас полагат целенасочени усилия да привлекат българи, учили или работили в чужбина


56% от българските студенти в чужбина от своя страна заявяват, че в България липсват възможности за работа и кариерен растеж

Водени от общата кауза да връщат българските таланти в България, двупосочното проучване, което  nPloyBulgaria Wants YouДНК и ИАНМСП  осъществиха, даде заявка за подобряване на комуникацията между работодателите и квалифицираните кадри, които тепърва навлизат на пазара на труда у нас.

В двата анализа се проследява поведението на българските работодатели спрямо привличането на таланти, както и поведението на български студенти, които се обучават в България, но и тези, които учат в чужбина, заедно с мотивите за техния избор и нагласите им към кариерно развитие в България.

„Вярваме, че гледната точка на младите студенти, без значение дали завършват образованието си тук или в чужбина, е непренебрежимо важна за развитието на страната ни, а още повече и когато бизнесът изпитва остра нужда от специалисти във всички сектори на икономиката.“ – споделят организаторите и допълват:

„Допълнително изследвахме дали компаниите разполагат със стратегия за привличане и задържане на ценни кадри, адаптивни ли са и какво са склонни да направят, за да развият работодателската си марка, с цел да бъдат актуални на динамичните времена, в които живеем.“

От анализа става ясно, че 89% от работодателите изпитват затруднения при подбора на кадри. Най-големите предизвикателства пред тях са липсата на квалифициран персонал в конкретни райони на страната, както и липса на технически умения и квалификация.

В същото време 56% от анкетираните български студенти в чужбина заявяват, че в България липсват възможности за работа и кариерен растеж (63%), което посочват за основна причина да не искат да се върнат в родината след завършване на своето образование.

1/3 от фирмите признават, че полагат целенасочени усилия да привлекат специалисти, учили или работили в чужбина, като делът на компаниите, които оперират само на българския пазар, спада до по-малко от 1/4. Все пак работодателите, които инвестират в осъществяването на Employer Branding стратегия, полагат повече от средното ниво усилия (40%), за да привлекат таланти от чужбина.

Освен това, студентите в чужбина посочват масово, че не могат да преценят дали очакванията им за заплащане са покрити от българските работодатели.

„Това ни довежда до извода, че би било добре и за двете страни заплащането или поне диапазона на заплащането да бъде комуникирано ясно в обявите за работа и стаж, още преди регулацията на ЕС да влезе в сила“ – коментират от платформите за търсене на работа и кариерно развитие. В анкетите взеха участие 270 компании от различни сектори, развиващи дейността си на българския пазар, както и 1200 студенти, изучаващи най-разнообразни специалности тук и зад граница.

Подробните анализи от двете проучвания може да откриете тук:

Нагласите и очакванията на българските студенти в страната и в чужбина спрямо кариерното развитие в България

Изследване на изискванията и нуждите на българските работодатели спрямо привличане на таланти

 

Източник: ИАНМСП