Брой 221 (478), 13-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Семинар „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”


Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Аксент Консултинг ЕООД, организира семинар на тема: „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на 21 ноември от 10:00 часа в Палатата.

Подробно ще бъдат разгледани критериите за допустимост, условията и възможностите на процедурата, етапите на кандидатстване, подготовката на проектни предложения и механизмите за изпълнение. Участниците ще получат индивидуални консултации. Припомняме, че грантовата схема е отворена за прием на проектни предложения до 23.12.2013 година.

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия със седалище в Република България, пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта. Бенефициентите трябва да развиват своята дейност в един от следните сектори: Сектор С – Преработваща промишленост, Сектор J – Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и Сектор М – Научноизследователска и развойна дейност (само код М72). Фирмите могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ до 2 милиона лева, които могат да съставляват от 60 до 70% от общите разходи по проекта.

 По схемата се финансират дейности като: фундаментална промяна на цялостния производствен процес, разширяване на обхвата на съществуващо предприятие,   стартиране на нова дейност в отрасъл, допустим по настоящата процедура и др.

Таксата за участие е 120 лв. с ДДС, като цената включва: кафе паузa, обяд, сертификат за участие в семинара, лекционни материали.

За допълнителна информация и записване http://www.bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=306 или на E-mail: projects4@bcci.bg, факс: 02/ 987 32 09. Краен срок за регистрация: 20 ноември, 15.00 часа.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП по законопроекта за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим...
Палатата има сериозни забележки по разпоредбите от Законопроекта, въпреки че споделя целите на проекта Още
Семинар „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Ще бъдат разгледани критериите за допустимост, условията и възможностите на процедурата, етапите на кандидатстване.... Още
Обучение "Нови възможности за превръщане на Вашата идея в реален бизнес. Споделено финансиране, фондове за рисков капитал и платформи за иновации"
Целта е запознаване на млади, креативни хора и стартиращи предприятия с нетрадиционни форми за финансиране Още
Грузинска делегация ще посети страната ни
Целта е проучване опита на България в предприсъединителния процес към ЕС Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на BLASER FINANZHOLDING GmbH
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за набиране на проектни предложения по Фонда за двустранни отношения на национално ниво
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 1,4% е дефлацията на годишна база през октомври
Отчитат трети месец на дефлация на годишна база Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Людмила Петкова: Данъчната политика за 2014-2016 г. ще осигури финансов ресурс за изпълнение на фискалната политика на правителството
Възстановеното ДДС на фирмите за месеците юли, август и септември е в размер на 1,7 млрд. лв. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Създава се нов технически комитет в областта на рециклиране на електрически и електронни продукти
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
За икономическото управление на ЕС - нови системи за наблюдение на бюджетните и икономическите политики
Новите правила са вписани в Европейския семестър - календарът на ЕС, който се използва при разработване на политиките Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българско-китайски бизнес форум
28 ноември 2013 г., х-л „Хилтън”, София Още
Бизнес форум Евразия
12-15 декември 2013 г., гр. Гебзе, Турция Още