Брой 221 (478), 13-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Обучение "Нови възможности за превръщане на Вашата идея в реален бизнес. Споделено финансиране, фондове за рисков капитал и платформи за иновации"


 

Започването на нов бизнес е рисково, но когато имате добра бизнес идея, реализирането ѝ не е невъзможно. Необходимо е да сте актуални, иновативни и смели. В условията на непрекъснато и все по-интензивно взаимодействие между млади предприемачи, изследователи и инвеститори заемите от банки изобщо не са единствената опция за реализиране на Вашата бизнес идея. Поради все по-трудно достъпното и рисково банково финансиране, колебанията на финансовите пазари и страха от ниска възвращаемост на инвестирания начален капитал, все повече млади предприемачи прибягват към алтернативни източници за намиране на средства.

Целта на обучението е запознаване на млади, креативни хора и стартиращи предприятия именно с такива нетрадиционни форми на финансиране и начини за лансиране на бизнес идеи на реалния пазар. Специално внимание ще се обърне на споделеното финансиране, което позволява на обикновените хора да подкрепят с малки суми различни предприемачески проекти, възможностите за комерсиализиране на идея чрез иновативни платформи, фондовете за рискови инвестиции в start-up компании, както и на една инициатива, целяща развитието на предприемаческия начин на мислене и подкрепата на младите хора да започнат свои бизнес.

За лектори по изброените теми са поканени: Марио Николов, изпълнителен директор на BGINING, Рени Попчева, основател и управител на Embrioо, Ивайло Симов, партньор в ELEVEN – фонд за рисков капитал, Мила Григорова, вицепрезидент на клуб по предприемачество Start it Smart.

Обучението ще се проведе на 4 декември 2013 г. от 9.30 ч. в сградата на БТПП. Участието е безплатно. Крайният срок за регистрация и подаване на профилите е 27 ноември.

За регистрация и достъп до програмата на събитието, моля следвайте линка: http://www.bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=308  или се свържете с Европейски информационен и иновационен център в БТПП: E-mail: een@bcci.bg, тел.: 02 / 8117 515.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП по законопроекта за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим...
Палатата има сериозни забележки по разпоредбите от Законопроекта, въпреки че споделя целите на проекта Още
Семинар „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Ще бъдат разгледани критериите за допустимост, условията и възможностите на процедурата, етапите на кандидатстване.... Още
Обучение "Нови възможности за превръщане на Вашата идея в реален бизнес. Споделено финансиране, фондове за рисков капитал и платформи за иновации"
Целта е запознаване на млади, креативни хора и стартиращи предприятия с нетрадиционни форми за финансиране Още
Грузинска делегация ще посети страната ни
Целта е проучване опита на България в предприсъединителния процес към ЕС Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на BLASER FINANZHOLDING GmbH
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за набиране на проектни предложения по Фонда за двустранни отношения на национално ниво
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 1,4% е дефлацията на годишна база през октомври
Отчитат трети месец на дефлация на годишна база Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Людмила Петкова: Данъчната политика за 2014-2016 г. ще осигури финансов ресурс за изпълнение на фискалната политика на правителството
Възстановеното ДДС на фирмите за месеците юли, август и септември е в размер на 1,7 млрд. лв. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Създава се нов технически комитет в областта на рециклиране на електрически и електронни продукти
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
За икономическото управление на ЕС - нови системи за наблюдение на бюджетните и икономическите политики
Новите правила са вписани в Европейския семестър - календарът на ЕС, който се използва при разработване на политиките Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българско-китайски бизнес форум
28 ноември 2013 г., х-л „Хилтън”, София Още
Бизнес форум Евразия
12-15 декември 2013 г., гр. Гебзе, Турция Още