Брой 221 (478), 13-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Бизнес форум Евразия


Асоциацията за евроазиатски икономически връзки организира Бизнес форум Евразия, който ще се проведе между 12-15 декември 2013 в град Гебзе - един от индустриалните центрове на Турция - в сътрудничество с Асоциацията на  черноморските индустриалци и бизнесмени -TÜKSİAD, Търговската палата на Гебзе, Община Гебзе и Агенцията за развитие на Източна Мармара - MARKA. Събитието цели да събере на едно място общо 300 бизнесмени от Азербайджан, Грузия, Ирак, Иран, Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Казахстан, Руската Федерация, Украйна, Молдова, Румъния, Беларус, България, Гърция, Албания, Косово, Македония, Босна и Херцеговина и Севернокипърската турска република.

Събитието ще бъде открито от Министъра на науката, индистрията и технологиите на Турция - Нихат Ергюн, като през първия ден бизнесмените, пристигнали в Гебзе, ще участват във форума. Ще бъдат обсъдени теми като търговски и икономически дейности, възможности за инвестиране, стимули за инвестиции, предлагани в района. През втория ден ще бъдат осъществени двустранни срещи, ще бъдат посетени производствени бази, заводи и индустриални зони. В последния ден на посещението е предвидена опознавателна разходка в и около Гебзе.

Бизнесмените, които желаят да участват във форума, трябва да попълнят регистрационния формуляр на адрес www.ebforum.net и да го изпратят не по-късно от 20 ноември 2013. Селекцията на кандидатите ще бъде направено до 1 декември 2013, след което ще бъдат изпратени отговори.

Пътните разходи до Истанбул (летищата Ататюрк и Сабиха Гьокчен) ще се поемат от бизнесмените, докато разходите за трансфер до Гебзе, храна, нощувки и разходка ще бъдат поети от организаторите.

Секторите, които ще бъдат обхванати от събитието са следните:

 • Продукти, свързани с автомобилната индустрия
 • Пластмасови продукти
 • Химически продукти в строителството
 • Строителни материали
 • Бои, лакове и свързани продукти
 • Продукти от стомана и желязо
 • Оборудване за пречистване/ почистване
 • Бяла техника - отопление и охлаждане - вентилация
 • Селскостопански машини
 • Химически продукти
 • Мебели
 • Хранителни продукти
 • Пакетиране
 • Строителство
 • Машиностроене
 • Други

За повече информация: Мурат Давутоглу - 0090 544 364 08 81/ davutoglu@ebforum.net;  Каракоз Жумабекова - 0090 507 7952199 (английски, руски). 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП по законопроекта за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим...
Палатата има сериозни забележки по разпоредбите от Законопроекта, въпреки че споделя целите на проекта Още
Семинар „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Ще бъдат разгледани критериите за допустимост, условията и възможностите на процедурата, етапите на кандидатстване.... Още
Обучение "Нови възможности за превръщане на Вашата идея в реален бизнес. Споделено финансиране, фондове за рисков капитал и платформи за иновации"
Целта е запознаване на млади, креативни хора и стартиращи предприятия с нетрадиционни форми за финансиране Още
Грузинска делегация ще посети страната ни
Целта е проучване опита на България в предприсъединителния процес към ЕС Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на BLASER FINANZHOLDING GmbH
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за набиране на проектни предложения по Фонда за двустранни отношения на национално ниво
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 1,4% е дефлацията на годишна база през октомври
Отчитат трети месец на дефлация на годишна база Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Людмила Петкова: Данъчната политика за 2014-2016 г. ще осигури финансов ресурс за изпълнение на фискалната политика на правителството
Възстановеното ДДС на фирмите за месеците юли, август и септември е в размер на 1,7 млрд. лв. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Създава се нов технически комитет в областта на рециклиране на електрически и електронни продукти
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
За икономическото управление на ЕС - нови системи за наблюдение на бюджетните и икономическите политики
Новите правила са вписани в Европейския семестър - календарът на ЕС, който се използва при разработване на политиките Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българско-китайски бизнес форум
28 ноември 2013 г., х-л „Хилтън”, София Още
Бизнес форум Евразия
12-15 декември 2013 г., гр. Гебзе, Турция Още