Брой 221 (478), 13-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: 1,4% е дефлацията на годишна база през октомври


Месечната инфлация за октомври 2013 г. е 0.5%, като индексът на потребителските цени през месеца спрямо септември тази година е 100.5%. Това показват изнесените днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

Инфлацията от началото на годината - октомври 2013 г. спрямо декември 2012 г., е минус 1.7%.

Същевремнно годишната инфлация за октомври тази година в сравнение със същия месец на миналата е минус 1.4%. Така НСИ отчита трети месец на дефлация на годишна база, като през септември тя беше минус 1.6%, а през август минус 0.7%.

През октомври 2013 г. най-много са се увеличили цените на следните хранителни продукти: месо от едър рогат добитък - с 3.3%, яйца - с 2.4%, сирене - с 1.3%, млечни масла - с 2.4%, домати - с 20%, краставици - с 16.1%, пипер - с 19.5%, зрял боб - с 4.3%.

През месеца най-много са намалили цените на следните хранителни продукти: брашно - зрял лук и чесън - по 2.4%, моркови - с 1.2%, ябълки - със 7.7%, цитрусови и южни плодове - с 5.7%, захар - с 1.1%, газирани напитки - с 1.9%, вина - с 0.4%, и други.

През октомври тази година в групите на нехранителните стоки и услугите най-много са се увеличили цените на: облекло и обувки - съответно с 4.5 и 5.9%, услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище - с 0.5%, газообразни горива за битови нужди - с 0.6%, готварски печки - с 0.2%, пътнически автобусен транспорт - с 0.2%, услуги в областта на развлеченията и спорта - с 0.7%, вестници - с 1.5%, продукти за лична хигиена - с 1.7%.

През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано най-голямо намаление при дизелово гориво - с 2.8%, автомобилен бензин  А95Н - с 1.3%, автомобилен бензин А98Н - с 1.4%, услуги по краткосрочно настаняване - с 1.2%.

През октомври 2013 г. при  цените на лекарствата и другите  фармацевтични продукти е регистрирано увеличение с 0.2%,  цените на лекарските услуги са се повишили с 0.2%, а цените на стоматологичните услуги са на равнището от предходния месец.

Пълните данни  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП по законопроекта за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим...
Палатата има сериозни забележки по разпоредбите от Законопроекта, въпреки че споделя целите на проекта Още
Семинар „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Ще бъдат разгледани критериите за допустимост, условията и възможностите на процедурата, етапите на кандидатстване.... Още
Обучение "Нови възможности за превръщане на Вашата идея в реален бизнес. Споделено финансиране, фондове за рисков капитал и платформи за иновации"
Целта е запознаване на млади, креативни хора и стартиращи предприятия с нетрадиционни форми за финансиране Още
Грузинска делегация ще посети страната ни
Целта е проучване опита на България в предприсъединителния процес към ЕС Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на BLASER FINANZHOLDING GmbH
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за набиране на проектни предложения по Фонда за двустранни отношения на национално ниво
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 1,4% е дефлацията на годишна база през октомври
Отчитат трети месец на дефлация на годишна база Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Людмила Петкова: Данъчната политика за 2014-2016 г. ще осигури финансов ресурс за изпълнение на фискалната политика на правителството
Възстановеното ДДС на фирмите за месеците юли, август и септември е в размер на 1,7 млрд. лв. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Създава се нов технически комитет в областта на рециклиране на електрически и електронни продукти
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
За икономическото управление на ЕС - нови системи за наблюдение на бюджетните и икономическите политики
Новите правила са вписани в Европейския семестър - календарът на ЕС, който се използва при разработване на политиките Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българско-китайски бизнес форум
28 ноември 2013 г., х-л „Хилтън”, София Още
Бизнес форум Евразия
12-15 декември 2013 г., гр. Гебзе, Турция Още