Брой 221 (478), 13-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Българско-китайски бизнес форум


В периода 27-28 ноември 2013 г. китайска бизнес делегация, ръководена от Министерството на търговията на Китай, ще посети България. Китайската делегация включва около 40 представители на китайски фирми от секторите: химическа промишленост, информационни технологии и съобщения, лека промишленост, проектно финансиране и др. В рамките на посещението е предвидено провеждането на Българо-китайски бизнес форум на 28 ноември 2013 г. в х-л „Хилтън”, София.

В тази връзка Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия кани представители на всички български предприятия от гореспоменатите сектори да вземат участие в предстоящия форум и предвидените двустранни срещи с китайски фирми. Регистрираните участници ще получат допълнително програма.

Желаещите да участват следва да изпратят попълнена приложената регистрационна форма в срок до 22.11.2013 г. на e-mail: i.malone@sme.government.bg или на i.iliev@sme.government.bg.

Допълнителна информация: Ира Малоун, тел: 02 940 7976, e-mail: i.malone@sme.government.bg или Иво Илиев, тел: 02 940 7978, e-mail: i.iliev@sme.government.bg.

Регистрационна форма

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП по законопроекта за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим...
Палатата има сериозни забележки по разпоредбите от Законопроекта, въпреки че споделя целите на проекта Още
Семинар „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Ще бъдат разгледани критериите за допустимост, условията и възможностите на процедурата, етапите на кандидатстване.... Още
Обучение "Нови възможности за превръщане на Вашата идея в реален бизнес. Споделено финансиране, фондове за рисков капитал и платформи за иновации"
Целта е запознаване на млади, креативни хора и стартиращи предприятия с нетрадиционни форми за финансиране Още
Грузинска делегация ще посети страната ни
Целта е проучване опита на България в предприсъединителния процес към ЕС Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на BLASER FINANZHOLDING GmbH
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за набиране на проектни предложения по Фонда за двустранни отношения на национално ниво
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 1,4% е дефлацията на годишна база през октомври
Отчитат трети месец на дефлация на годишна база Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Людмила Петкова: Данъчната политика за 2014-2016 г. ще осигури финансов ресурс за изпълнение на фискалната политика на правителството
Възстановеното ДДС на фирмите за месеците юли, август и септември е в размер на 1,7 млрд. лв. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Създава се нов технически комитет в областта на рециклиране на електрически и електронни продукти
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
За икономическото управление на ЕС - нови системи за наблюдение на бюджетните и икономическите политики
Новите правила са вписани в Европейския семестър - календарът на ЕС, който се използва при разработване на политиките Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българско-китайски бизнес форум
28 ноември 2013 г., х-л „Хилтън”, София Още
Бизнес форум Евразия
12-15 декември 2013 г., гр. Гебзе, Турция Още