Брой 26 (1038), 08-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Водещи иновативни фирми в България преминаха през „Оценка на иновационен капацитет


Enterprise Europe Network към Българска търговско-промишлена палата ще продължи да подкрепя иновативни български предприятия чрез предоставяне на услугата - „Оценка на иновационен капацитет на МСП” посредством метода IMP3rove. През миналата година водещи фирми от различни сектори преминаха през оценката и получиха препоръки за по-добро управление от експерти от БТПП. Безплатни пакети ще бъдат предоставени и през 2016г.

IMP3rove е холистичен метод, който задълбочено изучава иновационната стратегия и визия на фирмата, иновационната култура, жизнения цикъл на иновациите и основните фактори, касаещи тяхното по- добро управление. Методът е разработен от A.T. Kearney и Европейската комисия.

Редовната цена на услугата е 350 евро. Експерти от БТПП извършат оценката безплатно на ограничен брой фирми, които отговарят на следните условия:

  • МСП с иновационна дейност и желание за растеж
  • Съществуващи от поне 3 години
  • С персонал от поне 10 души.

Информацията, получена по време на оценката остава строго конфиденциална.

Ползите за Вашата фирма са:

  • Оценката ще Ви позволи да видите силните и слабите си страни и да се сравните с най-добрите фирми във Вашия сектор на световно ниво
  • Ще получите препоръки по отношение на възможностите за по-добро управление и стимулиране развитието на иновации (създаване на иновационна стратегия, намиране на нови пазари и клиенти, стимулиране на креативността на служители, задържане на качествените кадри и др.)
  • Ще разберете как управлението на иновациите влияе на растежа им
  • Оценката ще бъде с добавена стойност за репутацията на Вашата фирма
  • Извършеният одит с IMP3rove е предимство при кандидатстване по Инструмента за МСП по програма Хоризонт 2020.

За повече информация, моля свържете се с: Европейски информационен и иновационен център, Българска търговско-промишлена палата, тел.-: 02 81 17 515, Е-mail: H.Shotekova@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на представителните на национално равнище организации на работодателите и съсловните организации на счетоводители и одитори
Относно проблемите по данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване Още
Водещи иновативни фирми в България преминаха през „Оценка на иновационен капацитет
БТПП предоставя услугата безплатно на фирми с потенциал за растеж Още
Покана за участие в двустранни срещи за бизнес сътрудничество в рамките на конференция “The Future of Building”
Възможност за посещение на обекти - иновативни сградни решения, реновирани и модернизирани сгради... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Промотиране на земеделските продукти от ЕС в Япония
Български фирми са поканени да се включат в делегацията от ЕС Още
Търговски мисии в Турция, март 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Р България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Приложима от 1 януари 2016 г. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Проектът ISO/DIS 45001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа” достигна етап „обществено допитване”
Предвижда се стандартът да се публикува до края на 2016 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговия с услуги: Европейският парламент даде препоръките си за TiSA
ЕС участва заедно с други 22 страни-членки на Световната търговска организация в преговори за споразумение за търговията с услуги Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство