Брой 26 (1038), 08-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Търговски мисии в Турция, март 2016


Паралелно на някои значими изложения в Турция се провеждат и търговски мисии. Тези мисии, координирани от Министерството на икономиката на Република Турция, се организират от съюзите на износителите, на които официално се възлага тази задача и една фирма-организатор на изложения. Целта на тези мисии е да свържат чуждестранните купувачи с турските производители и износители и по този начин да съдействат за развитието на двустранната търговия. В тази връзка по един представител на българските фирми-вносителки от съответния бранш е поканен на следните търговски мисии:

  • Istanbul Jewelry Show – 42-то международно изложение за бижутерия, часовници и аксесоари, 09 – 12 март 2016 г., Истанбул, http://march.istanbuljewelryshow.com/en/Page/12/home.aspx
  • Shoexpo 2016 – 39-то изложение за обувки и чанти, 06-09 март 2016, гр. Измир,  http://shoexpo.izfas.com.tr/en/anasayfa/
  • Еksposhoes Antalya – изложение за обувки, кожени изделия и мода, 06-09 март 2016, гр. Анталия,
  • Изложение за прозорци 2016 – Истанбул, 07-10 март 2016, гр. Истанбул, http://www.istanbulpencerefuari.com/en/index.php
  • Win Eurasia – Electrotech, Hudraulic&Pneumatic, Materials Handling and Automation Fair, 15-18 март 2016, гр. Истанбул, http://www.win-automation.com/en/exhibition/main-topics/electrotech#
  • Premier Vision Istanul – изложение за текстил и мода, 22-25 март 2016, гр. Истанбул, http://www.premierevision-istanbul.com/
  • Marble 2016 – 26-то международно изложение за естествени камъни и технологии, 21-24 март 2016, гр. Измир, http://marble.izfas.com.tr/en/anasayfa/
  • Turkcoat and Paintistanbul 2016 – 6-то международно изложение за бои, суровини за бои, строителни химикали, лепила и техните суровини, лабораторно и производствено оборудване, 22-25 март 2016, гр. Истанбул, http://www.turkcoat-paintistanbul.com/#

Разходите по настаняването, включително и закуската, на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Република Турция. Програмата, предвидена за представителите на фирмите-участнички, в общи линии включва брифинг, двустранни срещи, посещение на изложението и посещение на производствени бази.

Приложеният формуляр за участие следва да бъде попълнен от фирмите, желаещи да участват, и да бъде изпратен на електронната поща на Търговската секция sofya@ekonomi.gov.tr  в следните срокове: за Istanbul Jewelry Show - до 29 февруари; за Shoexpo - до 22 февруари, за Еksposhoes Antalya - до 23 февруари, за Изложение за прозорци - до 26 февруари, за Win Eurasia - до 26 февруари, за Premier Vision Istanbul - до 8 март, за Marble 2016 - до 10 март,  за Turkcoat and Paintistanbul - до14 март 2016 година.

Приложения: Формуляр за участие

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на представителните на национално равнище организации на работодателите и съсловните организации на счетоводители и одитори
Относно проблемите по данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване Още
Водещи иновативни фирми в България преминаха през „Оценка на иновационен капацитет
БТПП предоставя услугата безплатно на фирми с потенциал за растеж Още
Покана за участие в двустранни срещи за бизнес сътрудничество в рамките на конференция “The Future of Building”
Възможност за посещение на обекти - иновативни сградни решения, реновирани и модернизирани сгради... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Промотиране на земеделските продукти от ЕС в Япония
Български фирми са поканени да се включат в делегацията от ЕС Още
Търговски мисии в Турция, март 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Р България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Приложима от 1 януари 2016 г. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Проектът ISO/DIS 45001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа” достигна етап „обществено допитване”
Предвижда се стандартът да се публикува до края на 2016 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговия с услуги: Европейският парламент даде препоръките си за TiSA
ЕС участва заедно с други 22 страни-членки на Световната търговска организация в преговори за споразумение за търговията с услуги Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство