Брой 26 (1038), 08-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Промотиране на земеделските продукти от ЕС в Япония


По информация от българското посолство в Токио през април 2016 г. предстои посещение в Япония на европейския комисар по земеделие и развитие на селските райони  Фил Хоган, придружаван от бизнес делегация от европейски компании и провеждане в периода 21-22 април 2016 г. на събитие за промотиране на земеделските продукти от ЕС.

Делeгацията ще се състои от 45 фирми от ЕС като крайният срок за заявяване на интерес за участие е 15 февруари 2016 г. Предвидени са делови срещи.

Допълнителна информация относно събитието е налична на следния електронен адрес: http://ec.europa.eu/agriculture/events/business-delegation-visit-china-japan_en.htm

Въпроси на заинтересовани от участие страни могат да се адресират на E-mail: agri-promotion-business-delegation@ec.europa.eu

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на представителните на национално равнище организации на работодателите и съсловните организации на счетоводители и одитори
Относно проблемите по данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване Още
Водещи иновативни фирми в България преминаха през „Оценка на иновационен капацитет
БТПП предоставя услугата безплатно на фирми с потенциал за растеж Още
Покана за участие в двустранни срещи за бизнес сътрудничество в рамките на конференция “The Future of Building”
Възможност за посещение на обекти - иновативни сградни решения, реновирани и модернизирани сгради... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Промотиране на земеделските продукти от ЕС в Япония
Български фирми са поканени да се включат в делегацията от ЕС Още
Търговски мисии в Турция, март 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Р България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Приложима от 1 януари 2016 г. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Проектът ISO/DIS 45001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа” достигна етап „обществено допитване”
Предвижда се стандартът да се публикува до края на 2016 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговия с услуги: Европейският парламент даде препоръките си за TiSA
ЕС участва заедно с други 22 страни-членки на Световната търговска организация в преговори за споразумение за търговията с услуги Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство