Брой 26 (1038), 08-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Търговия с услуги: Европейският парламент даде препоръките си за TiSA


Европейският съюз участва заедно с други 22 страни-членки на Световната търговска организация в преговори за споразумение за търговията с услуги (TiSA), което трябва да подобри достъпа до нови пазари. Депутатите в Европейския парламент гласуваха на 3 февруари своите препоръки относно преговорната позиция на ЕС, като отбелязаха, че споразумението не трябва да ограничава правото на страните в ЕС да регулират въпроси от обществен интерес. Вижте инфографика по-долу за повече факти относно TiSA.

Приетият текст отбелязва, че споразумението ще даде нови възможности на европейски фирми в области като транспорт, телекомуникации и финансови услуги. В същото време се посочва, че крайният договор не трябва да ограничава правото на страните в ЕС да регулират въпроси от обществен интерес като трудовите договори и защитата на личните данни.

„Със сигурност не искаме TiSA да подкопае услугите в обществения сектор, културата, трудовото законодателство, екологичните стандарти, защитата на потребителите, защитата на личните данни; с други думи, начина, по който живеем в Европа“, заяви авторката на доклада Вивиан Рединг (ЕНП, Люксембург) в интервю. „Нашите стандарти не могат да бъдат променени от което и да е търговско споразумение. Иначе Парламентът ще каже „не“ на края“, добави още тя.

Ролята на Европейския парламент

Европейската комисия води преговорите от името на ЕС, като тя получава насоки от страните-членки. Крайното споразумение подлежи на одобрение от Парламента и от страните-членки. Ето защо депутатите в ЕП следят отблизо преговорния процес и изразяват препоръки, които отразяват тяхната позиция. Веднъж след като текстът на споразумението е финализиран, ЕП може да го одобри или да го отхвърли, но не и да го промени.

Депутатите разискваха преговорите за TiSA по време на пленарното заседание на 1 февруари. Гледайте видеозапис на пленарния дебат.

Научете какво казват депутатите онлайн по темата на EP Newshub.

Повече информация

ИНФОГРАФИКА, публикувана на сайта та Европейския парламент

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на представителните на национално равнище организации на работодателите и съсловните организации на счетоводители и одитори
Относно проблемите по данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване Още
Водещи иновативни фирми в България преминаха през „Оценка на иновационен капацитет
БТПП предоставя услугата безплатно на фирми с потенциал за растеж Още
Покана за участие в двустранни срещи за бизнес сътрудничество в рамките на конференция “The Future of Building”
Възможност за посещение на обекти - иновативни сградни решения, реновирани и модернизирани сгради... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Промотиране на земеделските продукти от ЕС в Япония
Български фирми са поканени да се включат в делегацията от ЕС Още
Търговски мисии в Турция, март 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Р България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Приложима от 1 януари 2016 г. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Проектът ISO/DIS 45001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа” достигна етап „обществено допитване”
Предвижда се стандартът да се публикува до края на 2016 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговия с услуги: Европейският парламент даде препоръките си за TiSA
ЕС участва заедно с други 22 страни-членки на Световната търговска организация в преговори за споразумение за търговията с услуги Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство