Назад

Брой на наетите лица и работната заплата към края на м.септември 2021


По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2021 г. намаляват с 1.0% спрямо края на юни 2021 г. и достигат 2.28 милиона.

През третото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата намалява с 0.3% спрямо второто тримесечие на 2021 г. и достига 1 520 лева.