Назад

Икономическа прогноза от есента на 2021 г.: От възстановяване към растеж в контекста на предизвикателства


Икономиката на ЕС се възстановява от предизвиканата от пандемията рецесия по-бързо от очакваното. С напредването на кампаниите за ваксинация и с постепенното премахване на ограниченията растежът се възобнови през пролетта и продължи, без да отслабва, през лятото благодарение на повторното отваряне на икономиката. През прогнозния период се очаква икономиката на ЕС да продължи да отбелязва растеж въпреки засилващите се предизвикателства и да постигне темп на растеж от 5 %, 4,3 % и 2,5 % съответно през 2021 г., 2022 г. и 2023 г. Тази прогноза зависи в голяма степен от два фактора: развитието на пандемията от COVID-19 и темпото, с което предлагането се адаптира към бързото възстановяване на търсенето след повторното отваряне на икономиката. По отношение на България прогнозата е за увеличение на реалния БВП с 3.8% през 2021 г., с 4.1% през 2022г. и 3.5% през 2023г.

Пазарите на труда в ЕС се подобриха значително благодарение на облекчаването на ограниченията върху дейностите, насочени към потребителите, а процентът на безработица намалява. Очаква се безработицата в ЕС да намалее от 7,1 % тази година на 6,7 % и на 6,5 % съответно през 2022 г. и 2023 г. В България се очаква тя да бъде 5,1 %, 4,6 % и 4,4 % през трите години.

По-добрите перспективи за растеж сочат по-ниски дефицити през 2021 г., отколкото се очакваше през пролетта.

Временният ценови натиск в световен мащаб води до инфлация, чието равнище е най-високо от десет години насам. Това силно нарастване на инфлацията се дължи предимно на рязкото увеличение на цените на енергията, но изглежда е свързано също така с широк набор от икономически корекции след пандемията, което намеква, че настоящите високи равнища са до голяма степен временни. В България се очаква инфлацията да достигне 2,4 % през 2021 г., 2,9% през 2022 г., след което да намалее на 1,8 % през 2023 г.

Въпреки че въздействието на пандемията върху икономическата активност намаля значително, COVID-19 все още не е победен и възстановяването зависи в голяма степен от развитието на болестта както в рамките на ЕС, така и извън него. Несигурността и рисковете около перспективите за растеж остават много високи.

Повече информация ще намерите в документа тук.