Назад

Втора международна среща по проект AllCUTEВ края на октомври партньорите по проекта Allcute (https://allcute.eu/bg/) се събраха отново, за да участват във втората транснационална среща в Ниш, Сърбия. Координатор на проекта е Техническият университет в Габрово, а Габровската търговско-промишлена палата е партньор. Участват още Тракия икономическа зона - от България, университети и палати от Гърция, Сърбия, Полша. По време на срещата координаторът обобщи постигнатото през първата година на проекта и очерта следващите стъпки, необходими за разработването на учебните материали и платформата ALC. Обсъдени бяха първите разработени учебни материали за допълнителна квалификация на инженери и техници от секторите машиностроене и мехатроника., както и обратната връзка на бъдещите потребители на тези материали.  Всеки от партньорите представи как и по какъв канал е разпространил резултатите от проекта до момента и представи план за бъдещи дейности по разпространение. Партньорството беше укрепено чрез сключването на споразумение за сътрудничество между Сръбската търговска камара, Ниш, от една страна, и Клъстер Тракия икономическа зона и Регионална търговска камара, Гданск, от друга.

Партньорите посетиха и Научно-технологичния парк (НТП) в Ниш.  Директорът му показа направеното до момента, направи презентация за идеята, целите, дейностите и постигнатите резултати от парка, създаден в сътрудничество на държавата, общината, университета в Ниш.НТП в Ниш работи като инкубатор, повече от половината площи, предназначени за стартиращи фирми, са заети. Фирмите се радват на голяма подкрепа, на разположение са и лабораториите на университетета, разположени само на 200-300 м. от парка. За по-малко от година постигнатите резултати са впечатляващи.