Назад

БТПП набира кандидати за обучение по предприемачество, насочено към граждани на трети страниОбучението ще се проведе в периода 7 – 17 декември 2021 г., в рамките на проект IMMIJOBS (Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the Employment of Third Country Nationals).

Обучението е с обща продължителност от 20 учебни часа и ще се проведе дистанционно в 5 сесии. Учебният план се състои от 14 теми, като сред акцентите в програмата са основи на предприемачеството, разработване на бизнес и маркетингови планове, реализиране на бизнес идея, източници на финансиране и др. Целта на обучението е да насърчи развитието на предприемаческия потенциал на участниците и да подпомогне трудовата им интеграция.

Обучението ще бъде проведено съвместно с другия български партньор по проект IMMIJOBS, Национален център за професионално обучение в системата на търговско-промишлените палати/камари в България. Участието в обучението е безплатно, а на успешно завършилите ще бъдат издадени сертификати. След приключване на обучението се предвижда провеждане на стажове в местни фирми, където участниците ще имат възможност да приложат на практика придобитите знания и умения. 

Обучението е отворено за граждани на трети страни, пребиваващи в България, като изискването към участниците е да имат основни познания по български език. Желаещите да се запишат за участие в обучението, следва да изпратят актуална автобиография във формат Европас на ел. поща projects3@bcci.bg в срок до 3 декември.

Покана, програма и предварителен график на обучителните сесии можете да намерите тук. След одобрение на кандидатите, ще бъдат предоставени линковете за достъп до онлайн сесиите. Допълнителна информация относно обучението може да получите от Дирекция „Европейска интеграция и проекти“ на тел. 02 8117 553.

Проект IMMIJOBS се финансира от Фонда за убежище, миграция и интеграция (AMIF) на ЕС и цели да подобри интеграцията на пазара на труда и заетостта на граждани на трети страни, както и да развие капацитета на посреднически организации, работещи в тази сфера. Проектът се изпълнява от 7 партньорски организации от 4 страни – България, Гърция, Италия и Швеция.