Назад

Онлайн финална конференция по проект ERIAS


 Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви покани на онлайн финална конференция по проект ERIAS (Европейска схема за интегриране на бежанци), която ще се проведе на 17 ноември 2021 г. ( сряда) от 11.00ч. в платформата Zoom.

Целта на конференцията е да предостави информация за целите и резултатите на проекта в България, както и да даде актуална информация за процеса на интеграция на бежанците в България, ролята на заетостта за интеграцията, както и да направи преглед на пазара на труда в България и условията за наемане на граждани от трети страни.

По време на конференцията работодатели, които имат интерес към наемането на работа на граждани от трети страни,  ще могат да научат повече за правните условия, да получат контакти на организации, осъществяващи работа с мигранти и да получат информация за въможно сътрудничество с граждани от трети страни.

Представители на ВКБООН България, Български червен кръст, Каритас София, Български съвет за бежанци и мигранти и Асоциация за развитие на София ще споделят практически опит и полезна информация за интеграцията на бежанците в България. Партньорите по проекта от България, Италия, Испания и Гърция  ще споделят информация и опит за интеграцията на бежанците. Ще бъдат представени успешни истории за интеграция на пазара на труда в България.

Заинтересованите лица следва да се регистрират до 16 ноември 2021 г. на посочения линк или да потвърдят присъствие на e-mail: interdpt@bcci.bg. Регистрираните участници ще получат допълнителни инструкции за свързване. Работни езици: български – английски, с осигурен превод.

За допълнителна информация: тел.: 02 8117489, БТПП, дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“.

Приложение: проекто-програма