Назад

БТПП е одобрен Доставчик на обучения към Агенцията по заетостта


БТПП - Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване, е одобрен Доставчик на обучения към Агенцията по заетостта по програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г. и Националния план за възстановяване и устойчивост.

На всички заинтересовани безработни и заети лица напомняме, че Агенция по заетостта стартира прием за заявления за обучение с ваучери за придобиване на цифрови умения по ключова компетентност „Цифрова компетентност” по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Агенция по заетостта предоставя възможност за получаване на ваучери  за обучение за базово ниво (нива 1 и 2 от DigComp 2.1) и средно ниво (нива 3 и 4 от DigComp 2.1). Всеки желаещ има право да получи един ваучер за обучение за придобиване на базово ниво и един ваучер за средно ниво на цифрова компетентност. Ваучер за средно ниво се получава след успешно преминаване на базовото ниво или предварително положен изпит за базово ниво.

За безработните лица е предвидeно изплащане на стипендия и средства за транспортни разходи, само ако са включени в дневна присъствена форма на обучение.

Процедура за кандидатстване:

  • От сайта на Агенция по заетостта https://serviceseprocess.az.government.bg/service/5aedf067-45f5-4a56-9fe7-ca42f9084cc8/description се запознайте с проекта и натиснете бутона „ЗАЯВИ“.
  • Отваря се електронно Заявление за предоставяне на обучение с ваучер, в което попълнете точно Вашите данни.
  • От менюто „Доставчик на обучение“ изберете БТПП - Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване за Ваша обучителна организация.

За подробна информация и контакт ползвайте: e-mail: bcci.centre@bcci.bg; тел. +3592 811 7477, +3592 811 7479.