Назад

Кандидатствайте за енергийно обследване без допълнителни разходи за Вашата фирмаОбследванията ще бъдат извършени по проект EE4SMEs, чиято главна цел е да подпомогне енергийната ефективност /ЕЕ/ на малките и средните предприятия (МСП) в три сектора: туризъм, хранително-вкусова промишленост, металообработка и метални изделия.

Енергийните одити ще бъдат извършени дистанционно, без трудоемки проверки на място и множество срещи с представителите на обследваната компания. За целта е необходимо да се попълни съкратена форма за кандидатстване, достъпна тук.

Ползите за фирмите, които ще бъдат одобрени за енергиен одит, ще са свързани с идентифициране на мерки за енергийна ефективност, които да послужат за взимане на решение на управленско ниво, като:

  • кандидатстване за грантово финансиране  по отворени покани за МСП;
  • отпускане на банков кредит за енергийно ефективни мерки;
  • осигуряване на собствено финансиране на подобряване на ЕЕ.

Компаниите, проявили интерес за енергийно обследване, ще бъдат регистрирани в международна платформа, с достъп до актуална информация, добри практики и съвети за подобряване на ЕЕ. Платформата ще разполага с инструмент за онлайн бенчмаркинг и оптимизация на различни енергийни показатели на МСП.  По проекта също така ще бъдат проведени и редица обучения за подобряване на квалификацията на персонала на фирмите, в сферата на енергийната ефективност.

Изпращайте Вашите кандидатури, не по-късно от 30 януари 2024г., на ел. поща: projects2@bcci.bg. За допълнителна информация: БТПП, Дирекция „Европейска интеграция и проекти“, тел.: 02/8117556.