Назад

Български компании кандидатстват за финансова подкрепа от фонда за иновации на Mastercard в ЕС – Strive EU


На 23 януари 2024 г. Mastercard стартира кандидатстването за своя фонд за иновации в страните от ЕС – Strive EU. Това е изцяло нова инициатива, насочена към ускоряването на дигитализацията и разработката на решения в подкрепа на малките предприятия в Европа. Strive ще подкрепи до 20 проекта от държавите-членки на ЕС с безвъзмездни грантове до 500 000 евро, както и с техническа експертиза и менторски сесии.

Кандидатстването е отворено за компании, независимо от етапа им на развитие – от стартъпи под 10 служители до зрели компании, които инвестират в технологични иновации в следните сфери:

  • „Вградени финанси“: интегриране на услуги като плащания, кредитиране, застраховане и др. в нефинансови приложения и платформи
  • Разработване на безопасно дигитално присъствие с фокус киберсигурност
  • Разработване на практики за екологична устойчивост, включващи адаптация към потребителските предпочитания и регулаторните изисквания
  • Използване на изкуствен интелект (ИИ) за оптимизиране на ресурсите и увеличаване на печалбата на компанията

“Малките предприятия са в основата на европейската икономика и сега повече от всякога е от съществено значение те да получат подкрепата, която им е необходима, за да се включат в цифровата икономика.”, казва Марк Барнет, президент на Mastercard за Европа. “Отваряме възможност за всички малки бизнеси от ЕС да кандидатстват и с нетърпение очакваме през следващите месеци да открием проекти и идеи, които идват от най-иновативните умове в Европа.”

Днес използването на цифровите технологии за подкрепа на бизнес операциите на всяко предприятие играе все по-съществена роля. Според проучването на Mastercard сред българските МСП през 2023 г., 90% от семейните бизнеси заявяват, че са добре подготвени да функционират в цифровата икономика. Също така, проучването отчита, че 69% от семейните бизнеси очакват растеж в предстоящата година, а 40% от тях заявяват, че увеличават използването на цифрови плащания след пандемията.

Кандидатури се приемат до 11 март 2024 г., 12:00 на обяд, CET.

Оценяването на кандидатурите ще се проведе през м. Юни, а избраните компании ще бъдат обявени през м. ноември 2024.

За всички критерии, изисквания, пълна информация и кандидатстване, е на разположение следният линк: https://strivecommunity.org/innovation-fund-eu.

-----------------
Повече иноформация за Strive EU:

Иновационният фонд е най-новото проявление на глобалната програма на Mastercard – Strive, и първата Strive инициатива, насочена към всички страни от ЕС. Strive EU стартира през ноември 2023 г. в Европейския парламент и се реализира в партньорство с консултантите на Caribou Digital. Програмата Strive стартира като пакет от благотворителни инициативи през 2021 г. с подкрепата на Mastercard Center for Inclusive Growth, насочени в подкрепа на развитието и растежа на 10 милиона малки и средни предприятия в цифровата икономика.

Strive EU ще използва опита и експертизата на две успешни инициативи в Европа – Strive Czechia и Strive UK. От старта си през 2021 г., Strive UK достигна над 1 милион предприемачи като ги подкрепя с капитал, ресурси, обучение и менторство. Strive Czechia активно работи за разгръщане възможностите на местните компании, предоставяйки на малките и средни предприятия в страната нови услуги, включително обмен на добри практики и техническа помощ, като целта му е да достигне над 250 000 компании-бенефициенти.