Назад

Онлайн среща „България – Аржентина: възможности за сътрудничество“


Българската търговско-промишлена палата и Аржентинската палата за търговия и услуги подготвят виртуална среща „България – Аржентина: възможности за сътрудничество“ на 7 февруари 2024 г. /сряда/ от 15.00 ч. в платформата Zoom. Събитието се организира със съдействието на Посолството България в Буенос Айрес.

Аржентина е една от най-големите икономики в Латинска Америка и е сред първите пет страни в света по износ на зърнени храни, брашно, кожи, месо и вълна. Важно място в икономиката заемат отраслите текстилна и хранително-вкусовата промишленост, както машиностроенето и добивът на нефт.

Българският износ за Аржентина /2022/ включва: минерални или химични азотни торове, медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, ензими, пластмасови опаковки, сачмени или ролкови лагери и др.

Вносът от Аржентина /2022/ се състои от: фъстъци, вълна, земеделски, градинарска и  лесовъдна техника, машини и устройства за събиране на реколтата, текстил и др.

Предстоящата среща има за цел да представи бизнес климата в България и Аржентина, да идентифицира инвестиционните възможности, потенциалните сектори за сътрудничество, както и да представи информация относно управлението и защитата на активите на интелектуалната собственост на МСП, които оперират или възнамеряват да получат достъп до латиноамериканския пазар.

За участие във виртуалната среща е необходима предварителна регистрация тук в срок до 5 февруари (понеделник). Регистрираните участници ще получат линк за свързване.

Участието е безплатно. Работният език на срещата е английски.

При допълнителни въпроси: Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП, тел.: 02 8117 489, 8117 421 или e-mail: irelations@bcci.bg

Приложение: Проекто-програма