Брой 234 (239), 30-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

План на Европейската комисия за по-тесен съюз


От началото на дълговата криза ЕС въвежда мерки за по-тесни икономически и парични отношения между страните членки. По-тясното сътрудничество улеснява правителствата да координират своите мерки за справяне с основните икономически предизвикателства пред ЕС, както и да подкрепят усилията за повишаване на растежа и заетостта.

Усилията включват пакет от 6 законодателни акта на ЕС за подобряване на наблюдението и контрола над бюджетите и публичните дългове на страните членки, както и мерки за засилване на мониторинга над страните от еврозоната, които имат прекомерни бюджетни дефицити.

През октомври 2012 г. лидерите на ЕС се споразумяха да задълбочат постигнатото в това отношение и призоваха за създаване на банков съюз, фискален съюз, икономически съюз и политически съюз.

Сега Комисията представя подробен план, в който са набелязани стъпките за постигане на тези цели. През следващите 18 месеца ЕС трябва да:

  • приложи договорените вече реформи (или тези, които са в процес на подготовка) за по-добро икономическо и бюджетно управление;
  • установи общи правила за намеса, когато банките имат финансови проблеми – това ще допълни предложенията за банков надзор в ЕС;
  • одобри бюджета на ЕС за 2014-2020 г. - когато това стане, ще бъде създаден отделен бюджет за подпомагане на извършването на икономически реформи в страните от ЕС.

През следващите 5 години ЕС ще напредне в координирането на данъчната политика и политиката на заетост. Ще бъде създаден общ бюджет на еврозоната, за да се помага на страните, чиито икономики изпитват затруднения.

Този бюджет може да бъде подкрепен от фонд за обратно изкупуване на дълга, който ще помага на страните да сведат големите си публични дефицити до устойчиви равнища. Страните, използващи фонда, ще трябва да следват строги правила. Еврозоната може също така колективно да емитира европейски ценни книжа, за да натрупа средства на капиталовите пазари.

След 5 години ЕС може да направи следващите стъпки към пълен банков, бюджетен и икономически съюз, последван от политически съюз. Тези по-късни стъпки ще изискват изменения на договорите на ЕС и повишена демократична отчетност.

Планът на Комисията е нейният принос към предложенията за по-тесен съюз, който лидерите на ЕС ще обсъждат на срещата си на 13-14 декември.

Заедно с плана Комисията публикува и обзора на растежа за 2013 г. Това отбелязва началото на европейския семестър - ежегодният 6-месечен цикъл, по време на който правителствата от ЕС се консултират взаимно, за да координират икономическите и бюджетните си политики.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Общото събрание на Асоциацията на балканските палати
Включването на балканските палати в реализирането на европейски проекти – една от темите на форума Още
На конференция „Правни проблеми на строителното предприемачество” Палатата представи свое проучване
Инициативата за конференцията е на Съюза на юристите и браншови организации Още
Среща на Съвета на жените предприемачи от балканските страни в Никозия
Предприемаческият талант на жените може да подпомогне просперитета на Балканите Още
БТПП е партньор по проект GuardEn
Целта е създаване и внедряване на нов екологичен стандарт за секторите земеделие и хранително-вкусова промишленост Още
За втори път Палатата участва в благотворителния базар в София - 2 декември 2012
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Проект на национален план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г.
НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Парламентът прие промени в Закона за насърчаване на инвестициите
Намалява се осигурителната тежест за инвеститори, разкрили нови работни места Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Документите по дела в Търговския регистър ще се пазят 10 години
Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за търговския регистър Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
План на Европейската комисия за по-тесен съюз
Очертан е пътят към пълна икономическа, парична, бюджетна и политическа интеграция Още