Брой 234 (239), 30-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес партньорство

Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП
тел.: 02/8117 421, факс: 02/ 987 32 09
e-mail: irelations@bcci.bg

30.11.12.01 BC ИТАЛИЯ
Италианска компания предлага на българския пазар дървени врати и прозорци с отлично качество.
Има е-mail.

30.11.12.02 BC ФРАНЦИЯ
Френска компания, специализирана в биотехнологиите, търси потенциални доставчици на съдове под налягане за Източна Европа.
Има e-mail:

30.11.12.03 BC АНГЛИЯ
Фирма, производител и износител на пресни плодове, предлага широка гама от продукти чрез офисите си в Турция и Еквадор - доставка на: банани, нарове, ябълки, грейпфрути, домати, лимони.
Има e-mail, skype, и web-site.

30.11.12.04 BC ИНДИЯ
Индийска фирма, специализирана в областта на вятърните генератори, предлага широка гама от услуги: избор на площадка, изготвяне на подробен доклад по проект, инженерен проект, монтаж, пускане в експлоатация и следпродажбено обслужване на проектите за вятърни електроцентрали.
Има e-mail, web-site:

30.11.12.05 BC НОРВЕГИЯ
Норвежка компания търси български фирми за партньорство - потенциални бенефициенти по програма за развитие на „зелени иновации” в областта на: управление на отпадъците, минна промишленост,автомобилна индустрия, селско стопанство, управление на водите, информационни технологии.
За повече информация:
Fredrik Gaustad
LEANMAP
e-mail:fg@leanmap.com
mobile:+4790579409
www.leanmap.com/no/

30.11.12.06 ВС ХОЛАНДИЯ
Амстердамска търговска банка предлага на български фирми сътрудничество с цел финансиране на проекти и търговска дейност в следните области:

  • Петрол и газ
  • Селско стопанство, храни и тютюневи изделия
  • Химическа промишленост
  • Енергетика и въглища
  • Фармация
  • Продажби на дребно.

За контакти:
Julia Schell
Corporate Banking
Amsterdam Trade Bank N.V.
Herengracht 469
P.O. Box 16628
1001 RC Amsterdam
The Netherlands
Phone: + 31 (0)20 520 92 72
Mobile: + 31 (0)6 543 225 63
Fax: + 31 (0)20 520 92 79
e-mail:J.Schell@atbank.nl

-------------------------

Пълният текст на желаната от Вас оферта и контактните данни на фирмата може да получите след заплащане на 20 лв. с ДДС - в брой на касата на БТПП на адрес гр. София, ул. Искър 9, или с платежен документ по IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19 БУЛБАНК

За контакти: тел. (02) 8117 421, факс (02) 987 32 09, e-mail: irelations@bcci.bg

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Общото събрание на Асоциацията на балканските палати
Включването на балканските палати в реализирането на европейски проекти – една от темите на форума Още
На конференция „Правни проблеми на строителното предприемачество” Палатата представи свое проучване
Инициативата за конференцията е на Съюза на юристите и браншови организации Още
Среща на Съвета на жените предприемачи от балканските страни в Никозия
Предприемаческият талант на жените може да подпомогне просперитета на Балканите Още
БТПП е партньор по проект GuardEn
Целта е създаване и внедряване на нов екологичен стандарт за секторите земеделие и хранително-вкусова промишленост Още
За втори път Палатата участва в благотворителния базар в София - 2 декември 2012
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Проект на национален план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г.
НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Парламентът прие промени в Закона за насърчаване на инвестициите
Намалява се осигурителната тежест за инвеститори, разкрили нови работни места Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Документите по дела в Търговския регистър ще се пазят 10 години
Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за търговския регистър Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
План на Европейската комисия за по-тесен съюз
Очертан е пътят към пълна икономическа, парична, бюджетна и политическа интеграция Още