Брой 234 (239), 30-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП е партньор по проект GuardEn


През тази седмица в Триполи, Гърция, се състоя първата среща по проект „GuardEn”, който е по програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа. В проекта участват организации от 8 страни - България, Гърция, Италия, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария и Република Хърватска. Българските партньори са БТПП и Аграрен университет – Пловдив.

Проектът е с продължителност 2 години, а основните му дейности са свързани  с разработването на съгласувана стратегия за опазване на околната среда чрез създаване и внедряване на нов стандарт “GuardEn“ във фирмите от сектор земеделие и хранително-вкусова промишленост. Стандартът ще представлява съвкупност от „добрите практики“, съществуващи в досегашните критерии и норми за екология и корпоративна социална отговорност.

По време на срещата в Триполи партньорите представиха дейностите, за които ще бъдат отговорни в рамките на изпълнението на проекта. БТПП има задачата да събере документи за нормативната уредба в България във връзка с опазването на околната среда, да участва в изготвяне на различни анализи и насоки, както и да създаде списък на заинтересовани страни. 

За повече информация: Дирекция ”Европейска интеграция и проекти”, тел. 02 / 8117 556, e - mail: projects2@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Общото събрание на Асоциацията на балканските палати
Включването на балканските палати в реализирането на европейски проекти – една от темите на форума Още
На конференция „Правни проблеми на строителното предприемачество” Палатата представи свое проучване
Инициативата за конференцията е на Съюза на юристите и браншови организации Още
Среща на Съвета на жените предприемачи от балканските страни в Никозия
Предприемаческият талант на жените може да подпомогне просперитета на Балканите Още
БТПП е партньор по проект GuardEn
Целта е създаване и внедряване на нов екологичен стандарт за секторите земеделие и хранително-вкусова промишленост Още
За втори път Палатата участва в благотворителния базар в София - 2 декември 2012
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Проект на национален план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г.
НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Парламентът прие промени в Закона за насърчаване на инвестициите
Намалява се осигурителната тежест за инвеститори, разкрили нови работни места Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Документите по дела в Търговския регистър ще се пазят 10 години
Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за търговския регистър Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
План на Европейската комисия за по-тесен съюз
Очертан е пътят към пълна икономическа, парична, бюджетна и политическа интеграция Още