Брой 234 (239), 30-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в Общото събрание на Асоциацията на балканските палати


Председателят на БТПП Цветан Симеонов взе участие във второто за 2012 г. Общо събрание на Асоциацията на балканските палати (ABC) в Никозия, Кипър.

Събранието бе открито с приветствие на Фидиас Пилидес, председател на Кипърската търговско-промишлена палата. По време на срещата бяха обсъдени резултатите от Кипърското председателство на Съвета на ЕС, значимостта на малките и средни предприятия за развитието на бизнес дейността в Европа. Бяха засегнати въпросите за създаване на благоприятна среда за бизнеса и проблема със забавянето на плащанията.

Според замeстник-министъра на Кипър по въпросите на ЕС Андреас Мавроянис „Възстановяването на Европа няма да се случи без възстановяването на бизнеса. Кохезията е най-важното условие за по-добро бъдеще на фирмите. Броят на безработните в Европа е равен на броя на МСП,  а това значи при подобряване на условията за бизнеса и създаване на само по още едно работно място във фирма да се постигне икономическа стабилизация.

По време на срещата бе отделено внимание на започването на преговори между ЕС и Япония, както и преговорите за присъединяването на Черна гора.

В Общото събрание на ABC бе разгледаната темата как палатите да се включват в реализирането на европейски проекти. Последва дискусия, в която представителите на балканските палати споделиха своя опит.

Г-жа Александра Галаноу, председател на Кипърската федерация на жените-предприемачи, представи резултатите от приключилата ден по-рано среща на Съвета на жените предприемачи.

За ротационен председател на АВС за 2013 г. бе избран Велемир Милюшкович – председател на Стопанската палата на Черна гора. Този избор се свързва и с предстоящото отбелязване на 75-годишния юбилей на търговските палати в Черна гора.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Общото събрание на Асоциацията на балканските палати
Включването на балканските палати в реализирането на европейски проекти – една от темите на форума Още
На конференция „Правни проблеми на строителното предприемачество” Палатата представи свое проучване
Инициативата за конференцията е на Съюза на юристите и браншови организации Още
Среща на Съвета на жените предприемачи от балканските страни в Никозия
Предприемаческият талант на жените може да подпомогне просперитета на Балканите Още
БТПП е партньор по проект GuardEn
Целта е създаване и внедряване на нов екологичен стандарт за секторите земеделие и хранително-вкусова промишленост Още
За втори път Палатата участва в благотворителния базар в София - 2 декември 2012
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Проект на национален план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г.
НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Парламентът прие промени в Закона за насърчаване на инвестициите
Намалява се осигурителната тежест за инвеститори, разкрили нови работни места Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Документите по дела в Търговския регистър ще се пазят 10 години
Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за търговския регистър Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
План на Европейската комисия за по-тесен съюз
Очертан е пътят към пълна икономическа, парична, бюджетна и политическа интеграция Още