Брой 234 (239), 30-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща на Съвета на жените предприемачи от балканските страни в Никозия


В Никозия, Кипър се проведе среща на Съвета на жените предприемачи  към Асоциацията на балканските палати (АВС), организирана от Кипърската търговско-промишлена палата и ABC. В събитието се включиха Панайотис Лоизидес, главен секретар на Кипърската търговско-промишлена палата, Александра Галану, председател на Кипърската федерация за бизнес и жени-професионалисти, председателят на БТПП Цветан Симеонов.

Българските жени-предприемачи бяха представени от архитект Весела Мирянова, акционер и заместник-председател на строителната фирма "Артекс инженеринг"АД, бизнес дама на 2008 г.  В изказването си тя изтъкна, че силната и влиятелна организация на жени е в основата на положителни промени в обществото. Жените предприемачи могат да бъдат пример за достойни професионалисти, които по законен път, решително и с много труд създават перспективите пред България. 

По време на срещата бяха разисквани актуални въпроси, касаещи жените предприемачи - нужда от обучение, източници на финансиране, намаляване на дискриминацията и др. Участниците се обединиха около тезата, че женското предприемачество трябва да бъде обект на проактивна политика от страна на мрежата от бизнес и браншови организации.Необходимо е да се разшири достъпът до информационни услуги  и до финансиране.

Съветът на жените предприемачи към Асоциацията на балканските палати е създаден през 2010 г. с активното участие на БТПП. Целта на сдружението е да подпомогне жените в предприемаческата им дейност, да посредничи за установяване на бизнес контакти; да съдейства за информационното осигуряване, научното обслужване, управленското консултиране на своите членове и др.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Общото събрание на Асоциацията на балканските палати
Включването на балканските палати в реализирането на европейски проекти – една от темите на форума Още
На конференция „Правни проблеми на строителното предприемачество” Палатата представи свое проучване
Инициативата за конференцията е на Съюза на юристите и браншови организации Още
Среща на Съвета на жените предприемачи от балканските страни в Никозия
Предприемаческият талант на жените може да подпомогне просперитета на Балканите Още
БТПП е партньор по проект GuardEn
Целта е създаване и внедряване на нов екологичен стандарт за секторите земеделие и хранително-вкусова промишленост Още
За втори път Палатата участва в благотворителния базар в София - 2 декември 2012
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Проект на национален план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г.
НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Парламентът прие промени в Закона за насърчаване на инвестициите
Намалява се осигурителната тежест за инвеститори, разкрили нови работни места Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Документите по дела в Търговския регистър ще се пазят 10 години
Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за търговския регистър Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
План на Европейската комисия за по-тесен съюз
Очертан е пътят към пълна икономическа, парична, бюджетна и политическа интеграция Още