Брой 234 (239), 30-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

На конференция „Правни проблеми на строителното предприемачество” Палатата представи свое проучване


БТПП участва в експертна конференция на тема „Правни проблеми на строителното предприемачество”, организирана от Съюза на юристите в България, с подкрепата на Президента на Р България.

В рамките на конференцията участваха още представители на Върховния касационен съд, Върховната касационна прокуратура, Съюза на юристите в България, Нотариалната камара, Българската предприемаческа камара в строителството (БПКСтр) и Българската национална асоциация „Активни потребители”, които представиха своите предложения за решаване на проблемите в строителното предприемачество.

Бяха дискутирани възможностите за правната регламентация на професията „строителен предприемач”, въвеждането на нотариална заверка на предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот и вписването му в регистър, създаване на интернет страница с полезна информация с цел намаляване на имотните измами и др.

Лъчезар Искров, член на Изпълнителния съвет на БТПП и председател на Съвета на браншовите организации при БТПП, изрази позицията в подкрепа на предприемачите в строителството и постигане на по-голяма прозрачност с цел ограничаване на имотните измами. В тази връзка още от май 2011 г. Българската търговско-промишлена палата и Българската предприемаческа камара в строителството съвместно поддържат регистър, в който се вписват търговци, които отговарят на критериите за „строителен предприемач”, утвърдени от Управителния съвет на БПКСтр.

Г-н Искров представи и резултатите от анкетно допитване сред членовете на Палатата в периода 26-28.11.2012 г., свързано с проблемите в строителното предприемачество, показателни за необходимостта от повече информация и публични дискусии.

Резултати от анкетата ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Общото събрание на Асоциацията на балканските палати
Включването на балканските палати в реализирането на европейски проекти – една от темите на форума Още
На конференция „Правни проблеми на строителното предприемачество” Палатата представи свое проучване
Инициативата за конференцията е на Съюза на юристите и браншови организации Още
Среща на Съвета на жените предприемачи от балканските страни в Никозия
Предприемаческият талант на жените може да подпомогне просперитета на Балканите Още
БТПП е партньор по проект GuardEn
Целта е създаване и внедряване на нов екологичен стандарт за секторите земеделие и хранително-вкусова промишленост Още
За втори път Палатата участва в благотворителния базар в София - 2 декември 2012
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Проект на национален план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г.
НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Парламентът прие промени в Закона за насърчаване на инвестициите
Намалява се осигурителната тежест за инвеститори, разкрили нови работни места Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Документите по дела в Търговския регистър ще се пазят 10 години
Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за търговския регистър Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
План на Европейската комисия за по-тесен съюз
Очертан е пътят към пълна икономическа, парична, бюджетна и политическа интеграция Още